De index die het sentiment van de aankoopdirecteuren meet, daalt sterker dan verwacht en wijst op een bescheiden groei van de Amerikaanse economie. Een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank in september lijkt nu helemaal van de baan. De Europese beurzen sloten gemiddelden 0,2 procent lager af.
...