De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 24,8 miljoen USD (derde kwartaal 2011: 17,6 miljoen USD).

Tankermarkt

In het derde kwartaal werd de oliemarkt gekenmerkt door een dalende vraag naar ruwe olie in het bijzonder vanuit de Golfstaten in het Midden Oosten te wijten aan de wereldwijde economische vertraging en aan het seizoensgebonden onderhoud bij de raffinaderijen.

Bijgevolg nam de lijst met inzetbare schepen voor een vracht alsook het aantal wachtdagen om een vracht te laden toe.

Sinds begin dit jaar steeg het aanbod aan beschikbare tonnage aangezien er nog steeds nieuwbouwschepen geleverd worden zij het in de meeste gevallen met een aanzienlijke vertraging.

De groei van de wereldvloot werd enigszins beperkt door een lichte heropleving van de verschrotingsactiviteiten van oudere schepen in het derde kwartaal.

Men kan alleen hopen dat oudere schepen dezelfde trend zullen volgen en dat er een evenwicht komt tussen het wereldwijde aanbod van tankers en de vraag naar transport.

Tot dan zou de seizoensgebonden vraag en het strikt toepassen van 'slow steaming' een bescheiden herstel van de vrachttarieven tijdens de wintermaanden met zich kunnen meebrengen.

Verlaagd koersdoel

Wouter Vanderhaeghen van KBC Securities merkt op dat de tarieven tijdens het eerste en het tweede kwartaal nog redelijk waren, maar dat tijdens het derde kwartaal een gevoelige daling optrad.

Het momentum voor tankeraandelen is onlangs nog verder verslechterd. Het neutraal advies blijft gehandhaafd, maar Vanderhaeghen verlaagt het koersdoel van 6 naar 5 euro om dit beter in overeenstemming te brengen met de NAV.

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 24,8 miljoen USD (derde kwartaal 2011: 17,6 miljoen USD).Tankermarkt In het derde kwartaal werd de oliemarkt gekenmerkt door een dalende vraag naar ruwe olie in het bijzonder vanuit de Golfstaten in het Midden Oosten te wijten aan de wereldwijde economische vertraging en aan het seizoensgebonden onderhoud bij de raffinaderijen. Bijgevolg nam de lijst met inzetbare schepen voor een vracht alsook het aantal wachtdagen om een vracht te laden toe. Sinds begin dit jaar steeg het aanbod aan beschikbare tonnage aangezien er nog steeds nieuwbouwschepen geleverd worden zij het in de meeste gevallen met een aanzienlijke vertraging. De groei van de wereldvloot werd enigszins beperkt door een lichte heropleving van de verschrotingsactiviteiten van oudere schepen in het derde kwartaal. Men kan alleen hopen dat oudere schepen dezelfde trend zullen volgen en dat er een evenwicht komt tussen het wereldwijde aanbod van tankers en de vraag naar transport. Tot dan zou de seizoensgebonden vraag en het strikt toepassen van 'slow steaming' een bescheiden herstel van de vrachttarieven tijdens de wintermaanden met zich kunnen meebrengen.Verlaagd koersdoel Wouter Vanderhaeghen van KBC Securities merkt op dat de tarieven tijdens het eerste en het tweede kwartaal nog redelijk waren, maar dat tijdens het derde kwartaal een gevoelige daling optrad. Het momentum voor tankeraandelen is onlangs nog verder verslechterd. Het neutraal advies blijft gehandhaafd, maar Vanderhaeghen verlaagt het koersdoel van 6 naar 5 euro om dit beter in overeenstemming te brengen met de NAV.