'De eerste helft van 2009 werd gekenmerkt door de afronding van de transacties met BNP Paribas, de Belgische Staat en Fortis Bank, en betekent een nieuw tijdperk voor Fortis als verzekeringsmaatschappij. Onze resultaten zijn gunstig beïnvloed door een aantal uitzonderlijke zaken verbonden aan deze transacties maar ik kan ook met tevredenheid melden dat onze verzekeringsactiviteiten het goed hebben gedaan in de soms moeilijke marktomstandigheden met premie-inkomsten in lijn met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van de meest recente gegevens verwachten we dat onze inkomsten over het hele jaar in lijn zullen blijven met die van vorig jaar. In een aantal landen hebben we verschillende commerciële campagnes gevoerd om de inkomsten te verhogen. Dit heeft onze marktposities versterkt en is een goed voorbeeld van de veerkracht van ons bedrijf. We verwachten echter wel dat de marktomstandigheden een uitdaging zullen blijven en dat de economische situatie het gedrag van de klant in Leven en Niet-leven zal beïnvloeden. We blijven alert en gedisciplineerd ten aanzien van de prestatie van onze business. Zoals eerder aangekondigd, werken we momenteel aan een strategische review met een focus op onze verzekeringsactiviteiten en de balansstructuur. De bevindingen van deze review zullen we bekendmaken op 25 september. Concluderend, we blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het volle potentieel van het nieuwe Fortis.'

'De eerste helft van 2009 werd gekenmerkt door de afronding van de transacties met BNP Paribas, de Belgische Staat en Fortis Bank, en betekent een nieuw tijdperk voor Fortis als verzekeringsmaatschappij. Onze resultaten zijn gunstig beïnvloed door een aantal uitzonderlijke zaken verbonden aan deze transacties maar ik kan ook met tevredenheid melden dat onze verzekeringsactiviteiten het goed hebben gedaan in de soms moeilijke marktomstandigheden met premie-inkomsten in lijn met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van de meest recente gegevens verwachten we dat onze inkomsten over het hele jaar in lijn zullen blijven met die van vorig jaar. In een aantal landen hebben we verschillende commerciële campagnes gevoerd om de inkomsten te verhogen. Dit heeft onze marktposities versterkt en is een goed voorbeeld van de veerkracht van ons bedrijf. We verwachten echter wel dat de marktomstandigheden een uitdaging zullen blijven en dat de economische situatie het gedrag van de klant in Leven en Niet-leven zal beïnvloeden. We blijven alert en gedisciplineerd ten aanzien van de prestatie van onze business. Zoals eerder aangekondigd, werken we momenteel aan een strategische review met een focus op onze verzekeringsactiviteiten en de balansstructuur. De bevindingen van deze review zullen we bekendmaken op 25 september. Concluderend, we blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het volle potentieel van het nieuwe Fortis.'