Het sentiment werd ondersteund door een onverwachte stijging van het economische sentiment in Duitsland. De markten namen ook instemmend akte van het oordeel van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat geen graten ziet in het OMT-programma van de Europese Centrale Bank (ECB). Via dat programma kan de instelling onder strikte voorwaarden overheidsobligaties inkopen van eurolanden die in nood verkeren. De ECB heeft dat instrument tot nu niet ingezet, maar ze koopt sinds begin dit jaar schuldtitels op van alle eurolanden a rato van hun belang in het kapitaal va...