De EBITDA bedroeg 34,5 miljoen USD (vierde kwartaal 2009: 34,3 miljoen USD).

Voor het volledige jaar 2010 bedraagt het netto resultaat vóór uitgestelde belastingen 20,2 miljoen USD (2009: -17,6 miljoen USD), hetzij 0,40 USD per aandeel (2009: -0,35 USD per aandeel).

De VLCC-schepen van Euronav die via de Tankers International (TI) pool worden uitgebaat, behaalden in het vierde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 17.800 USD per dag (vierde kwartaal 2009: 25.500 USD per dag) en over het volledige jaar een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 36.100 USD per dag (2009: 32.100 USD per dag).

In het eerste kwartaal van 2011 wordt de markt voor het vervoer van ruwe olie nog steeds gekenmerkt door een structureel overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit wat een impact heeft op zowel de VLCC- als de Suezmaxtarieven.

Niettemin is er een verbetering merkbaar van de fundamenten aan de vraagzijde. De IEA verhoogde haar raming van de wereldvraag naar ruwe olie voor 2011 met 1,5% dankzij de verbeterde economische verwachtingen ten dele in de OECD landen maar vooral in Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Hoewel de laatste jaren hebben aangetoond dat leveringen van schepen vaak vertragingen oplopen, zouden de VLCC en de Suezmax wereldvloot in 2011 gemiddeld met 14% stijgen.

Het aanbod aan schepen zal dan ook een sleutelrol blijven spelen bij de ontwikkeling van de markt gedurende de rest van het jaar.

Aangezien de prijzen voor bunkers (d.i. brandstof voor schepen) vandaag erg hoog liggen, volgt Euronav thans een politiek die erin bestaat de snelheid van de schepen die op de spotmarkt worden uitgebaat te verminderen om zo de consumptie van bunkers te beperken en aldus de gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven te verhogen.

De EBITDA bedroeg 34,5 miljoen USD (vierde kwartaal 2009: 34,3 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2010 bedraagt het netto resultaat vóór uitgestelde belastingen 20,2 miljoen USD (2009: -17,6 miljoen USD), hetzij 0,40 USD per aandeel (2009: -0,35 USD per aandeel). De VLCC-schepen van Euronav die via de Tankers International (TI) pool worden uitgebaat, behaalden in het vierde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 17.800 USD per dag (vierde kwartaal 2009: 25.500 USD per dag) en over het volledige jaar een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 36.100 USD per dag (2009: 32.100 USD per dag). In het eerste kwartaal van 2011 wordt de markt voor het vervoer van ruwe olie nog steeds gekenmerkt door een structureel overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit wat een impact heeft op zowel de VLCC- als de Suezmaxtarieven. Niettemin is er een verbetering merkbaar van de fundamenten aan de vraagzijde. De IEA verhoogde haar raming van de wereldvraag naar ruwe olie voor 2011 met 1,5% dankzij de verbeterde economische verwachtingen ten dele in de OECD landen maar vooral in Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Hoewel de laatste jaren hebben aangetoond dat leveringen van schepen vaak vertragingen oplopen, zouden de VLCC en de Suezmax wereldvloot in 2011 gemiddeld met 14% stijgen. Het aanbod aan schepen zal dan ook een sleutelrol blijven spelen bij de ontwikkeling van de markt gedurende de rest van het jaar. Aangezien de prijzen voor bunkers (d.i. brandstof voor schepen) vandaag erg hoog liggen, volgt Euronav thans een politiek die erin bestaat de snelheid van de schepen die op de spotmarkt worden uitgebaat te verminderen om zo de consumptie van bunkers te beperken en aldus de gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven te verhogen.