Mark Kiesel (PIMCO): "Wij zijn ervan overtuigd dat van alle (internationale) banken de Amerikaanse banken zich in een betere positie vinden om een verslechtering van het macro-economische klimaat in Europa te ondervangen. Amerikaanse banken zijn ook relatief aantrekkelijk gezien hun winstgevendheid, de verbeterde kwaliteit van hun activa en kapitaalpositie. Internationale banken verschillen sterk wat betreft de kwaliteit van hun activa en de mate waarin ze in staat zijn om in de loop der tijd aan kapitaaleisen te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële markten de sterkste en veiligste banken zullen blijven belonen en de zwakste en meest risicovolle banken zullen straffen. Hoewel we voorzichtig blijven over de Amerikaanse huizenmarkt, lijkt het erop dat Amerikaanse banken voldoende middelen hebben om een verdere afzwakking van de huizenmarkt aan te kunnen."

Mark Kiesel (PIMCO): "Wij zijn ervan overtuigd dat van alle (internationale) banken de Amerikaanse banken zich in een betere positie vinden om een verslechtering van het macro-economische klimaat in Europa te ondervangen. Amerikaanse banken zijn ook relatief aantrekkelijk gezien hun winstgevendheid, de verbeterde kwaliteit van hun activa en kapitaalpositie. Internationale banken verschillen sterk wat betreft de kwaliteit van hun activa en de mate waarin ze in staat zijn om in de loop der tijd aan kapitaaleisen te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële markten de sterkste en veiligste banken zullen blijven belonen en de zwakste en meest risicovolle banken zullen straffen. Hoewel we voorzichtig blijven over de Amerikaanse huizenmarkt, lijkt het erop dat Amerikaanse banken voldoende middelen hebben om een verdere afzwakking van de huizenmarkt aan te kunnen."