Mark Cliffe (ING): "het verlaten van het EMU door zelfs maar één land zou enorme economische schade aanrichten, laat ons daar geen twijfels over laten bestaan. De politici focussen zich vooral op de begrotingsproblemen, maar dat is een foute invalshoek."

Centraal in de crisis staat namelijk het gegeven dat Europa er niet in geslaagd is om economische convergentie te bereiken. Cliffe: "Een te groot enthousiasme in verband met de Europese Monetaire Unie lag aan de basis van overmoed, waardoor de financieringskosten voor de perifere landen sinds 1999 scherp zijn gedaald. Die landen zijn vervolgens beginnen te spenderen, met een oplopen van de begrotingstekorten tot gevolg. Op die manier is de crisis beginnen te ontsporen."

Mark Cliffe (ING): "het verlaten van het EMU door zelfs maar één land zou enorme economische schade aanrichten, laat ons daar geen twijfels over laten bestaan. De politici focussen zich vooral op de begrotingsproblemen, maar dat is een foute invalshoek." Centraal in de crisis staat namelijk het gegeven dat Europa er niet in geslaagd is om economische convergentie te bereiken. Cliffe: "Een te groot enthousiasme in verband met de Europese Monetaire Unie lag aan de basis van overmoed, waardoor de financieringskosten voor de perifere landen sinds 1999 scherp zijn gedaald. Die landen zijn vervolgens beginnen te spenderen, met een oplopen van de begrotingstekorten tot gevolg. Op die manier is de crisis beginnen te ontsporen."