Mark Allan (AXA IM): "De downgrading van de kredietrating van de Verenigde Staten kan een golf van downgradings veroorzaken. Er zijn namelijk geen alternatieven voor US Treasuries voor handen. Uiteindelijk kan de downgrading irrelevant worden, want ze kan worden gevolgd door een golf van gelijkaardige ingrepen bij zowel staats- als bedrijfsobligaties. Tegen die achtergrond had ik verwacht dat de ratinghuizen twee- of driemaal zouden gaan nadenken alvorens de rating van de VS te verlagen, wat dus niet is gebeurd. Het effect op langere termijn van de ingreep zal waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn. Op korte termijn kan de downgrading inderdaad een destabiliserend effect op de financiële markten hebben, hoewel daar vanmorgen niet veel van te merken valt."

Mark Allan (AXA IM): "De downgrading van de kredietrating van de Verenigde Staten kan een golf van downgradings veroorzaken. Er zijn namelijk geen alternatieven voor US Treasuries voor handen. Uiteindelijk kan de downgrading irrelevant worden, want ze kan worden gevolgd door een golf van gelijkaardige ingrepen bij zowel staats- als bedrijfsobligaties. Tegen die achtergrond had ik verwacht dat de ratinghuizen twee- of driemaal zouden gaan nadenken alvorens de rating van de VS te verlagen, wat dus niet is gebeurd. Het effect op langere termijn van de ingreep zal waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn. Op korte termijn kan de downgrading inderdaad een destabiliserend effect op de financiële markten hebben, hoewel daar vanmorgen niet veel van te merken valt."