Gisteren is de Italiaanse rente opnieuw gestegen tot boven het niveau van 7%. Het rendement op de 10-jarige staatsobligatie kwam uit op 7,07%, of een stijging met 10 basispunten ten opzichte van de dag voordien.

Het is onduidelijk of de Europese Centrale Bank opnieuw tussenbeide is gekomen om Italiaanse staatsobligaties te kopen. Afgaande op de algemene trend van stijgende rentevoeten nemen we aan dat dit inderdaad het geval was.

Gisteren is de Italiaanse rente opnieuw gestegen tot boven het niveau van 7%. Het rendement op de 10-jarige staatsobligatie kwam uit op 7,07%, of een stijging met 10 basispunten ten opzichte van de dag voordien. Het is onduidelijk of de Europese Centrale Bank opnieuw tussenbeide is gekomen om Italiaanse staatsobligaties te kopen. Afgaande op de algemene trend van stijgende rentevoeten nemen we aan dat dit inderdaad het geval was.