Misschien zouden de maatregelen die door de Europese Centrale Bank werden afgekondigd van enig nut zijn geweest in de periode van 2004 tot 2007, maar hun toepassing in de huidige context verhindert volgens professor Stefan Duchateau de vlotte doorstroming van liquide middelen aan de Europese economie.

Vooral de beperkingen op de hefboomwerking zijn dramatisch ondoordacht en louter gebaseerd op populisme. Vermits banken nu minder investeringen kunnen aangaan voor een bepaalde kapitaalbasis, dient ofwel deze kapitaalbuffer te worden uitgebreid (niet evident want de aandelenkoersen van banken dreigen dan opnieuw snel te deterioreren) ofwel dient de investeringsbasis te worden teruggeschroefd.

Wanneer je dan als bank te snel beperkt wordt, dan kies je evident voor de als minst risicodragend gepercipieerde investering (want daarvoor gelden minder strikte regels). Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Misschien zouden de maatregelen die door de Europese Centrale Bank werden afgekondigd van enig nut zijn geweest in de periode van 2004 tot 2007, maar hun toepassing in de huidige context verhindert volgens professor Stefan Duchateau de vlotte doorstroming van liquide middelen aan de Europese economie. Vooral de beperkingen op de hefboomwerking zijn dramatisch ondoordacht en louter gebaseerd op populisme. Vermits banken nu minder investeringen kunnen aangaan voor een bepaalde kapitaalbasis, dient ofwel deze kapitaalbuffer te worden uitgebreid (niet evident want de aandelenkoersen van banken dreigen dan opnieuw snel te deterioreren) ofwel dient de investeringsbasis te worden teruggeschroefd. Wanneer je dan als bank te snel beperkt wordt, dan kies je evident voor de als minst risicodragend gepercipieerde investering (want daarvoor gelden minder strikte regels). Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.