Maria Gordon (PIMCO): "Van 2003 tot 2011 was meer dan 50% van het rendement van de MSCI Emerging Markets Index afkomstig van landen- en valutagerelateerde factoren. De komende twaalf maanden worden verkiezingen gehouden in landen die samen bijna de helft van het wereldwijde BNP vertegenwoordigen. Daarom verwachten wij meer beleidsexperimenten, die sterk kunnen verschillen in effectiviteit en onbedoelde consequenties kunnen hebben. Valuta zijn ook een belangrijke bepalende factor voor rendementen in aandelen in opkomende landen en de kosten van het afdekken van valutarisico's zijn de afgelopen tijd flink gedaald."

Maria Gordon (PIMCO): "Van 2003 tot 2011 was meer dan 50% van het rendement van de MSCI Emerging Markets Index afkomstig van landen- en valutagerelateerde factoren. De komende twaalf maanden worden verkiezingen gehouden in landen die samen bijna de helft van het wereldwijde BNP vertegenwoordigen. Daarom verwachten wij meer beleidsexperimenten, die sterk kunnen verschillen in effectiviteit en onbedoelde consequenties kunnen hebben. Valuta zijn ook een belangrijke bepalende factor voor rendementen in aandelen in opkomende landen en de kosten van het afdekken van valutarisico's zijn de afgelopen tijd flink gedaald."