SAVERCO NV/Marc Saverys (een moederonderneming of een controlerend persoon) heeft op 27 september 2013 stemrechtverlenende effecten verworven, ingevolge waarvan een drempel werd overschreden.

De Heer Marc Saverys heeft een participatie van 99,56% in SAVERCO NV. SAVERCO NV heeft op haar beurt 50,16% in CMB NV. De Heer Marc Saverys heeft een rechtstreekse participatie in CMB van 0,03%.

SAVERCO NV/Marc Saverys (een moederonderneming of een controlerend persoon) heeft op 27 september 2013 stemrechtverlenende effecten verworven, ingevolge waarvan een drempel werd overschreden. De Heer Marc Saverys heeft een participatie van 99,56% in SAVERCO NV. SAVERCO NV heeft op haar beurt 50,16% in CMB NV. De Heer Marc Saverys heeft een rechtstreekse participatie in CMB van 0,03%.