Vorige week al maakte Arseus de omzetcijfers over het eerste kwartaal bekend. In het eerste kwartaal van 2011 is de geconsolideerde omzet van het bedrijf met 15,0% gestegen naar € 111,3 miljoen. De organische groei bedroeg 3,2%.

Naar de huidige inzichten en uitgaande van de bestaande portfolio van Arseus, verwacht het management voor 2011 een omzetgroei tussen 8% en 12%, een organische omzetgroei tussen 3% en 6% en een recurrente EBITDA die naar verwachting sneller zal groeien dan de omzet.

Marc Leemans (Bank Degroof): "Uitstekende omzetcijfers bij Arseus, meer kan ik daarover niet zeggen. Ik handhaaf het advies accumulate."