Marc Haagen (Haagen Invest): "Daar hebben www.doijerkalff.nl en http://shop.haageninvest.com nu een oplossing voor gevonden: zogenaamde muntbaren uit Andorra. Dit zijn zilveren baren met een muntstempel, zij worden aldus door de wetgever beschouwd als zijnde munten en niet extra belast. Een rekensom maakt u het grote verschil duidelijk. Prijs dd 17 februari 2012 van een 1000 gram zilverbaar of - staaf : 978,77 euro (daalt tot 882,30 euro bij grotere hoeveelheden) plus 19 % BTW (levering vanuit Nederland) = 1164,73 euro. Een Andorra muntbaar van hetzelfde gewicht kost slechts 987,33 euro (wat daalt tot 971,33 euro bij grotere hoeveelheden). U wint dus meteen 177,40 euro op de aankoopprijs! De zilverprijs loopt al een hele poos fel achter tegenover de goudprijs, wat historisch als een anomalie beschouwd kan worden. Waar de verhouding zilver tegenover goud in zijn lange geschiedenis rond 1/16de lag, is die nu verwijd tot 1/55ste. Gezien het intensieve en almaar uitbreidende verbruik in de industrie en de stijgende vraag naar fysiek zilver, zou hier een interessante koopkans kunnen liggen..'.

Marc Haagen (Haagen Invest): "Daar hebben www.doijerkalff.nl en http://shop.haageninvest.com nu een oplossing voor gevonden: zogenaamde muntbaren uit Andorra. Dit zijn zilveren baren met een muntstempel, zij worden aldus door de wetgever beschouwd als zijnde munten en niet extra belast. Een rekensom maakt u het grote verschil duidelijk. Prijs dd 17 februari 2012 van een 1000 gram zilverbaar of - staaf : 978,77 euro (daalt tot 882,30 euro bij grotere hoeveelheden) plus 19 % BTW (levering vanuit Nederland) = 1164,73 euro. Een Andorra muntbaar van hetzelfde gewicht kost slechts 987,33 euro (wat daalt tot 971,33 euro bij grotere hoeveelheden). U wint dus meteen 177,40 euro op de aankoopprijs! De zilverprijs loopt al een hele poos fel achter tegenover de goudprijs, wat historisch als een anomalie beschouwd kan worden. Waar de verhouding zilver tegenover goud in zijn lange geschiedenis rond 1/16de lag, is die nu verwijd tot 1/55ste. Gezien het intensieve en almaar uitbreidende verbruik in de industrie en de stijgende vraag naar fysiek zilver, zou hier een interessante koopkans kunnen liggen..'.