Zij het voedselbonnen (47 miljoen Amerikanen !), subsidie voor een woning, subsidie voor gezondheidszorg voor lagere inkomens of andere voordelen. Ze - we - leven uit de ruif van de overheid, gelukzalig of...uit noodzaak?

Marc Haagen (Haagen Invest ): "Dalen we definitief af naar het socialisme? Iets om eens grondig over na te denken me dunkt.

Waar is het kapitalisme, zelfs het superkapitalisme van weleer, waar de VS pal voor stonden? De bedenking dringt zich op : wie is die overheid eigenlijk? Het zijn...de Amerikanen zelf, àlle Amerikanen... Toén, eertijds, stonden ze aan de top van de wereld. En nu ? Aan de bottom end vrees ik... Ons land, België, is dezelfde weg opgegaan ondertussen, recht richting socialistische heilstaat. Heil...voor wie ? En wat doet dit met de burgers ? Het maakt ze lui, verzorgd, jawel, maar elk privé-inititatief wordt aldus gefnuikt. Waarom nog veel (meer) werken? Tenzij in het zwart natuurlijk. De overheid betaalt immers ! Ooit was Amerika groot...en nu wordt het kleiner en kleiner. Met regeltjes, verboden, verplichtingen, beperkingen alom. Dat is wat wij/ze gekozen hebben, tja, vrije verkiezingen, toch ? Democratie, toch? Is het de tijdsgeest? Is het onvermijdelijk?"

Zij het voedselbonnen (47 miljoen Amerikanen !), subsidie voor een woning, subsidie voor gezondheidszorg voor lagere inkomens of andere voordelen. Ze - we - leven uit de ruif van de overheid, gelukzalig of...uit noodzaak? Marc Haagen (Haagen Invest ): "Dalen we definitief af naar het socialisme? Iets om eens grondig over na te denken me dunkt. Waar is het kapitalisme, zelfs het superkapitalisme van weleer, waar de VS pal voor stonden? De bedenking dringt zich op : wie is die overheid eigenlijk? Het zijn...de Amerikanen zelf, àlle Amerikanen... Toén, eertijds, stonden ze aan de top van de wereld. En nu ? Aan de bottom end vrees ik... Ons land, België, is dezelfde weg opgegaan ondertussen, recht richting socialistische heilstaat. Heil...voor wie ? En wat doet dit met de burgers ? Het maakt ze lui, verzorgd, jawel, maar elk privé-inititatief wordt aldus gefnuikt. Waarom nog veel (meer) werken? Tenzij in het zwart natuurlijk. De overheid betaalt immers ! Ooit was Amerika groot...en nu wordt het kleiner en kleiner. Met regeltjes, verboden, verplichtingen, beperkingen alom. Dat is wat wij/ze gekozen hebben, tja, vrije verkiezingen, toch ? Democratie, toch? Is het de tijdsgeest? Is het onvermijdelijk?"