Marc Haagen (Haagen Invest): "Hij was het die de uitspraak "Het einde van Amerika" claimde. Een gigantische golf van inflatie is onderweg en zij zal het economische leiderschap van Amerika vernietigen. Uiteindelijk zal dit leiden tot het afhandelen van

internationale verplichtingen in goud in plaats van in papieren dollars. En het zal veel vlugger gebeuren dan verwacht. Tegen de tijd dat Obama het Witte Huis verlaat zal goud flink boven de 2500 dollar staan. Grondstoffen zullen ook niet langer in dollar genoteerd staan maar in de munt van de leidende producenten. Amerika...zal wat komt niet meer meegemaakt hebben sinds de Grote Depressie... Ik ben het hier volledig mee eens, Porter is een ziener in de ware zin van het woord en wie genoeg geduld heeft zal dit ook nog zelf meemaken..."

Marc Haagen (Haagen Invest): "Hij was het die de uitspraak "Het einde van Amerika" claimde. Een gigantische golf van inflatie is onderweg en zij zal het economische leiderschap van Amerika vernietigen. Uiteindelijk zal dit leiden tot het afhandelen van internationale verplichtingen in goud in plaats van in papieren dollars. En het zal veel vlugger gebeuren dan verwacht. Tegen de tijd dat Obama het Witte Huis verlaat zal goud flink boven de 2500 dollar staan. Grondstoffen zullen ook niet langer in dollar genoteerd staan maar in de munt van de leidende producenten. Amerika...zal wat komt niet meer meegemaakt hebben sinds de Grote Depressie... Ik ben het hier volledig mee eens, Porter is een ziener in de ware zin van het woord en wie genoeg geduld heeft zal dit ook nog zelf meemaken..."