De FED doet eigenlijk niets anders dan de prijzen voor allerlei activa opdrijven in de hoop dat de consumenten een vals gevoel van welvaart krijgen en dus meer gaan consumeren. Dergelijke strategie werkt echter alleen op korte termijn, op langere termijn kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

De levenskosten nemen sneller toe dan de lonen stijgen, waardoor het inkomen van de Amerikanen een dalende trend vertoont. Tegen die achtergrond kan bezwaarlijk van een economische opleving gesproken worden, de economie wordt kunstmatig gestimuleerd.

De FED doet eigenlijk niets anders dan de prijzen voor allerlei activa opdrijven in de hoop dat de consumenten een vals gevoel van welvaart krijgen en dus meer gaan consumeren. Dergelijke strategie werkt echter alleen op korte termijn, op langere termijn kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. De levenskosten nemen sneller toe dan de lonen stijgen, waardoor het inkomen van de Amerikanen een dalende trend vertoont. Tegen die achtergrond kan bezwaarlijk van een economische opleving gesproken worden, de economie wordt kunstmatig gestimuleerd.