Marc Faber vreest dat er ons iets onaangenaams zal overkomen, zoals bijvoorbeeld in 1987 het geval was toen de beurskoersen op 1 dag met 21% daalden. Er zijn aantal factoren die inwerken op de beurskoersen en er zullen altijd factoren zijn die die beurskoersen doen dalen.

Faber verwijst in dat verband naar de Japanse beurscrash van 1989 of naar de grote crash van 2007 die de wereldbeurzen met meer dan 50% deed dalen. Geen van al deze gebeurtenissen kon worden voorspeld, de gevolgen er van waren nochtans van ingrijpend belang voor de beleggers.

Marc Faber vreest dat er ons iets onaangenaams zal overkomen, zoals bijvoorbeeld in 1987 het geval was toen de beurskoersen op 1 dag met 21% daalden. Er zijn aantal factoren die inwerken op de beurskoersen en er zullen altijd factoren zijn die die beurskoersen doen dalen. Faber verwijst in dat verband naar de Japanse beurscrash van 1989 of naar de grote crash van 2007 die de wereldbeurzen met meer dan 50% deed dalen. Geen van al deze gebeurtenissen kon worden voorspeld, de gevolgen er van waren nochtans van ingrijpend belang voor de beleggers.