Faber: "Shedlock wijst er telkens opnieuw op dat de kredietverstrekking nog steeds te wensen overlaat, ondanks de inspanningen van Ben Bernanke om het financieel systeem van voldoende liquiditeiten te voorzien. Hij stelt dat de banken wel over voldoende reserves bezitten, maar dat geld op hun balans laten staan. Bernanke kan geld drukken zoveel hij wil, zolang dat geld zijn weg niet vindt naar de reële economie is er geen inflatiegevaar."

Volgens Faber vergeet Shedlock echter één ding: "Als de economie slap blijft en als de deflatoire krachten de overhand blijven hebben, zal de overheid meer stimuleringsmaatregelen aankondigen en zodoende geld blijven bijdrukken. Daardoor dreigen de regeringen - en dan bedoel ik niet alleen de Amerikaanse - over kop te gaan, met onvermijdelijk inflatie tot gevolg. Uiteindelijk zal het deflatiegevaar dus verdwijnen en onvermijdelijk door inflatiegevaar worden vervangen."

Faber: "Shedlock wijst er telkens opnieuw op dat de kredietverstrekking nog steeds te wensen overlaat, ondanks de inspanningen van Ben Bernanke om het financieel systeem van voldoende liquiditeiten te voorzien. Hij stelt dat de banken wel over voldoende reserves bezitten, maar dat geld op hun balans laten staan. Bernanke kan geld drukken zoveel hij wil, zolang dat geld zijn weg niet vindt naar de reële economie is er geen inflatiegevaar." Volgens Faber vergeet Shedlock echter één ding: "Als de economie slap blijft en als de deflatoire krachten de overhand blijven hebben, zal de overheid meer stimuleringsmaatregelen aankondigen en zodoende geld blijven bijdrukken. Daardoor dreigen de regeringen - en dan bedoel ik niet alleen de Amerikaanse - over kop te gaan, met onvermijdelijk inflatie tot gevolg. Uiteindelijk zal het deflatiegevaar dus verdwijnen en onvermijdelijk door inflatiegevaar worden vervangen."