Marc Faber, de auteur van het Gloom, Boom and Doom rapport, blameert de FED voor het aanrichten van een catastrofe als gevolg van het voeren van een te ruime politiek. De middenklasse is zo goed als weggevaagd, Amerikanen met een laag inkomen zijn niet meer in staat om een eigen huis te kopen.

De FED heeft uiteindelijk de prijzen voor zowel aandelen als obligaties op een kunstmatige manier opgedreven en dit ten koste van de levensomstandigheden van de Amerikanen. De lonen zijn minder sterk gestegen dan de kosten van het levensonderhoud, zodat het gemiddeld Amerikaans gezin armer is geworden.

Marc Faber, de auteur van het Gloom, Boom and Doom rapport, blameert de FED voor het aanrichten van een catastrofe als gevolg van het voeren van een te ruime politiek. De middenklasse is zo goed als weggevaagd, Amerikanen met een laag inkomen zijn niet meer in staat om een eigen huis te kopen. De FED heeft uiteindelijk de prijzen voor zowel aandelen als obligaties op een kunstmatige manier opgedreven en dit ten koste van de levensomstandigheden van de Amerikanen. De lonen zijn minder sterk gestegen dan de kosten van het levensonderhoud, zodat het gemiddeld Amerikaans gezin armer is geworden.