De omzet van Omega Pharma steeg met +3% tot EUR 424 miljoen dankzij een sterke prestatie in België en de Groeimarkten. De EBITDA bedroeg EUR 60,1 miljoen en de EBITDA marge was 14,2% in vergelijking met 16,4% tijdens de eerste jaarhelft van 2009 daar de stijging in lancering- en innovatiekosten niet werden opgevangen door de stijging in de omzet.

De netto courante winst per aandeel bedroeg EUR 1,44 in vergelijking met EUR 1,67 voor de periode eindigend op 30 juni 2009.

De herstructureringen in de meeste filialen zijn afgerond, met al voelbare resultaten in het Verenigd Koninkrijk, en het structurele keerpunt in Frankrijk nabij.

Omega Pharma zal daarom, vanaf 2011, de interne groei opnieuw combineren met externe groei. Om dit te doen werden belangrijke kredietfaciliteiten aangegaan met looptijd tot eind 2016 waardoor de Groep de nodige munitie heeft om acquisities te doen, zowel op geografisch- als op productniveau.

Marc Coucke, CEO van Omega Pharma: "De eerste zes maanden van dit jaar waren belangrijke maanden voor de Groep, waarbij de focus in het bijzonder lag op de vele voorbereidingen voor de productlanceringen, op innovatie en onderzoek en ontwikkeling, en op de verdere optimalisatie van de groepsstructuur. Dit was voornamelijk het geval in West-Europa en de groeimarkten, waar een aantal projecten in de pipeline klaar zijn voor marktintroductie tijdens de tweede jaarhelft. Deze investeringen wegen op de korte termijn rendabiliteit maar vormen een geïntegreerd deel van onze lange termijn strategie en ondersteunen de versnelde groei die we verwachten tijdens de tweede helft van 2010 en de komende jaren."

De omzet van Omega Pharma steeg met +3% tot EUR 424 miljoen dankzij een sterke prestatie in België en de Groeimarkten. De EBITDA bedroeg EUR 60,1 miljoen en de EBITDA marge was 14,2% in vergelijking met 16,4% tijdens de eerste jaarhelft van 2009 daar de stijging in lancering- en innovatiekosten niet werden opgevangen door de stijging in de omzet. De netto courante winst per aandeel bedroeg EUR 1,44 in vergelijking met EUR 1,67 voor de periode eindigend op 30 juni 2009. De herstructureringen in de meeste filialen zijn afgerond, met al voelbare resultaten in het Verenigd Koninkrijk, en het structurele keerpunt in Frankrijk nabij. Omega Pharma zal daarom, vanaf 2011, de interne groei opnieuw combineren met externe groei. Om dit te doen werden belangrijke kredietfaciliteiten aangegaan met looptijd tot eind 2016 waardoor de Groep de nodige munitie heeft om acquisities te doen, zowel op geografisch- als op productniveau. Marc Coucke, CEO van Omega Pharma: "De eerste zes maanden van dit jaar waren belangrijke maanden voor de Groep, waarbij de focus in het bijzonder lag op de vele voorbereidingen voor de productlanceringen, op innovatie en onderzoek en ontwikkeling, en op de verdere optimalisatie van de groepsstructuur. Dit was voornamelijk het geval in West-Europa en de groeimarkten, waar een aantal projecten in de pipeline klaar zijn voor marktintroductie tijdens de tweede jaarhelft. Deze investeringen wegen op de korte termijn rendabiliteit maar vormen een geïntegreerd deel van onze lange termijn strategie en ondersteunen de versnelde groei die we verwachten tijdens de tweede helft van 2010 en de komende jaren."