Ondanks de economische crisis is de omzet van Omega Pharma in 2009 met 0,3% gestegen tot € 814 mio. De Ebitda bedroeg € 130 mio of 16 % van de omzet.

Dankzij een doorgedreven kostenbesparingsplan, lagere financiële lasten en de verkoop van de Arseus participatie steeg de netto winst 41% tot € 77 mio.

Door deze positieve resultaten en een sterk verbeterd werkkapitaal werden belangrijke vrije kasstromen gegenereerd, waardoor de balansstructuur aanzienlijk is versterkt.

Marc Coucke: "Tegen de achtergrond van de macro-economische omgeving meen ik dat we van een prachtjaar mogen spreken. Twaalf maanden geleden had ik nooit durven voorspellen dat we zo'n resultaat zouden realiseren. Het jaar is op alle vlakken geslaagd, ook door de inzet van gans ons team. Dankzij ons proactief beleid staan we sterker dan voor de crisis."

De vooruitzichten voor 2010 zien er eveneens goed uit, zo blijkt. Marc Coucke: "In 2009 was er nog een krimp tijdens de eerste zes maanden, maar groeiden we opnieuw na de zomer. Zo'n groei met 4% zoals tijdens de tweede jaarhelft van 2009 moeten we tijdens het gans boekjaar 2010 kunnen realiseren, met een winst die nog sterker kan stijgen. We staan klaar voor een paar prachtige jaren, maar het blijft toch opletten met de globale economie."

Ondanks de economische crisis is de omzet van Omega Pharma in 2009 met 0,3% gestegen tot € 814 mio. De Ebitda bedroeg € 130 mio of 16 % van de omzet. Dankzij een doorgedreven kostenbesparingsplan, lagere financiële lasten en de verkoop van de Arseus participatie steeg de netto winst 41% tot € 77 mio. Door deze positieve resultaten en een sterk verbeterd werkkapitaal werden belangrijke vrije kasstromen gegenereerd, waardoor de balansstructuur aanzienlijk is versterkt. Marc Coucke: "Tegen de achtergrond van de macro-economische omgeving meen ik dat we van een prachtjaar mogen spreken. Twaalf maanden geleden had ik nooit durven voorspellen dat we zo'n resultaat zouden realiseren. Het jaar is op alle vlakken geslaagd, ook door de inzet van gans ons team. Dankzij ons proactief beleid staan we sterker dan voor de crisis." De vooruitzichten voor 2010 zien er eveneens goed uit, zo blijkt. Marc Coucke: "In 2009 was er nog een krimp tijdens de eerste zes maanden, maar groeiden we opnieuw na de zomer. Zo'n groei met 4% zoals tijdens de tweede jaarhelft van 2009 moeten we tijdens het gans boekjaar 2010 kunnen realiseren, met een winst die nog sterker kan stijgen. We staan klaar voor een paar prachtige jaren, maar het blijft toch opletten met de globale economie."