Marc Coucke, CEO van Omega Pharma: "Omega Pharma concentreert zijn middelen steeds meer op de twintig topmerken uit de vijf strategische pijlers. Alle landen kunnen daar duidelijk hun voordeel mee doen, doch dienen daartoe hun organisatiestructuur aan te passen. Waar dit is afgerond - zoals in België, Frankrijk, Nederland, Italië e.d. - staan we met de eigen merken dan ook klaar voor lange termijngroei. In een aantal landen is het herfocussen nog volop aan de gang, of wordt dat vertraagd door lokale macro-economische omstandigheden. Binnen deze context is een kwartaalomzet met 3,5% interne groei - en voor de 'five pillars' zelfs met 5,5% - een bemoedigende start van het jaar. Omega Pharma zal verder investeren in innovatie, in marketing en in landstructuren, ten einde een twintigtal internationale merken uit te bouwen."

De omzet in West-Europa ondervond in het eerste kwartaal hinder van de financieel-economische situatie in Griekenland, Portugal en Spanje. Dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke verkoopprestaties in de belangrijkste andere markten van deze regio.

In België werd de reeks van opeenvolgende kwartalen met double-digit omzetgroei verder doorgetrokken. Daarbij werd een gelijklopende groei voor OTC-producten en generieke geneesmiddelen gerealiseerd.

Het indrukwekkende omzetcijfer voor het eerste trimester bewijst dat de aanstelling van de nieuwe country manager, via een interne promotie, voor een naadloze overgang heeft gezorgd.

De omzet voor de Emerging Markets werd hoofdzakelijk bepaald door de zwakke cijfers in Rusland. Alle andere belangrijke markten binnen dit segment blijven goed presteren.

In Rusland had de verkoop van Aflubin en Septivon, net als in het vierde kwartaal van 2010, te lijden onder een winterseizoen met een lage griepincidentie.

De Russische organisatie wordt geherstructureerd zodat ze sterker kan inzetten op de internationale merken van Omega Pharma.

De organisatie in Frankrijk houdt sinds de turnaround in het derde kwartaal 2010 het momentum vast. De omzettoename van 14% (waarvan 6% organische groei) bevestigt dat de Franse organisatie klaar is om verdere structurele verbeteringen te halen, en om als team de lokale en internationale topmerken verder uit te bouwen.

Marc Coucke, CEO van Omega Pharma: "Omega Pharma concentreert zijn middelen steeds meer op de twintig topmerken uit de vijf strategische pijlers. Alle landen kunnen daar duidelijk hun voordeel mee doen, doch dienen daartoe hun organisatiestructuur aan te passen. Waar dit is afgerond - zoals in België, Frankrijk, Nederland, Italië e.d. - staan we met de eigen merken dan ook klaar voor lange termijngroei. In een aantal landen is het herfocussen nog volop aan de gang, of wordt dat vertraagd door lokale macro-economische omstandigheden. Binnen deze context is een kwartaalomzet met 3,5% interne groei - en voor de 'five pillars' zelfs met 5,5% - een bemoedigende start van het jaar. Omega Pharma zal verder investeren in innovatie, in marketing en in landstructuren, ten einde een twintigtal internationale merken uit te bouwen." De omzet in West-Europa ondervond in het eerste kwartaal hinder van de financieel-economische situatie in Griekenland, Portugal en Spanje. Dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke verkoopprestaties in de belangrijkste andere markten van deze regio. In België werd de reeks van opeenvolgende kwartalen met double-digit omzetgroei verder doorgetrokken. Daarbij werd een gelijklopende groei voor OTC-producten en generieke geneesmiddelen gerealiseerd. Het indrukwekkende omzetcijfer voor het eerste trimester bewijst dat de aanstelling van de nieuwe country manager, via een interne promotie, voor een naadloze overgang heeft gezorgd. De omzet voor de Emerging Markets werd hoofdzakelijk bepaald door de zwakke cijfers in Rusland. Alle andere belangrijke markten binnen dit segment blijven goed presteren. In Rusland had de verkoop van Aflubin en Septivon, net als in het vierde kwartaal van 2010, te lijden onder een winterseizoen met een lage griepincidentie. De Russische organisatie wordt geherstructureerd zodat ze sterker kan inzetten op de internationale merken van Omega Pharma. De organisatie in Frankrijk houdt sinds de turnaround in het derde kwartaal 2010 het momentum vast. De omzettoename van 14% (waarvan 6% organische groei) bevestigt dat de Franse organisatie klaar is om verdere structurele verbeteringen te halen, en om als team de lokale en internationale topmerken verder uit te bouwen.