Gezien de moeilijke marktomstandigheden heeft Manpower, wat ABN Amro betreft, solide cijfers geboekt. Toch blijven de analisten van de bank op de hoede: het houden-advies voor het aandeel Manpower blijft van kracht.

Manpower zag de omzet in het tweede kwartaal met 8,1% afnemen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, om uit te komen op USD 5,21 miljard.

Op basis van gelijkblijvende valutakoersen daalde de omzet met 0,8%. De winst per aandeel (wpa) bedroeg USD 0,76 (-12,5%).

Hiermee wist de uitzender de verwachtingen van analisten te overtreffen: in de markt werd gerekend op een wpa van USD 0,70 tot USD 0,72.

Met betrekking tot het derde kwartaal rekent Manpower nu op een wpa die tussen de USD 0,64 en USD 0,72 zal uitkomen. Hiermee blijft deze prognose achter bij de consensusverwachting die analisten tot dusver hanteerden (een wpa van USD 0,79).

Verre van duur

Kijkend naar de koers/winstverhouding is het aandeel Manpower momenteel verre van duur. Bovendien menen de analisten van ABN Amro dat Manpower in het tweede kwartaal solide heeft gepresteerd, gezien de moeizame marktomstandigheden.

Zij blijven echter voorzichtig; de prognoses van Manpower ten aanzien van het derde kwartaal duiden erop dat de trends binnen de uitzendmarkt verder zullen verzwakken. Het houdenadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd.

Gezien de moeilijke marktomstandigheden heeft Manpower, wat ABN Amro betreft, solide cijfers geboekt. Toch blijven de analisten van de bank op de hoede: het houden-advies voor het aandeel Manpower blijft van kracht. Manpower zag de omzet in het tweede kwartaal met 8,1% afnemen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, om uit te komen op USD 5,21 miljard. Op basis van gelijkblijvende valutakoersen daalde de omzet met 0,8%. De winst per aandeel (wpa) bedroeg USD 0,76 (-12,5%). Hiermee wist de uitzender de verwachtingen van analisten te overtreffen: in de markt werd gerekend op een wpa van USD 0,70 tot USD 0,72. Met betrekking tot het derde kwartaal rekent Manpower nu op een wpa die tussen de USD 0,64 en USD 0,72 zal uitkomen. Hiermee blijft deze prognose achter bij de consensusverwachting die analisten tot dusver hanteerden (een wpa van USD 0,79).Verre van duur Kijkend naar de koers/winstverhouding is het aandeel Manpower momenteel verre van duur. Bovendien menen de analisten van ABN Amro dat Manpower in het tweede kwartaal solide heeft gepresteerd, gezien de moeizame marktomstandigheden. Zij blijven echter voorzichtig; de prognoses van Manpower ten aanzien van het derde kwartaal duiden erop dat de trends binnen de uitzendmarkt verder zullen verzwakken. Het houdenadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd.