De recente gebeurtenissen op de goudmarkt hebben dat nogmaals aangetoond. Het plots opduiken van een grote verkooporder op de COMEX zorgde er voor dat de goudprijs opnieuw zwaar onder druk kwam te staan. Wie deze order plaatste is een volslagen raadsel.

Hetzelfde geldt voor andere markten, waar de prijszetting de afgelopen maanden eveneens kunstmatig gebeurde. De manipulatie van de financiële markten kan uiteindelijk leiden tot het aanslaan van ons spaargeld, want vroeg of laat zullen de centrale banken de markten moeten loslaten waarna het allemaal fout kan lopen.

De recente gebeurtenissen op de goudmarkt hebben dat nogmaals aangetoond. Het plots opduiken van een grote verkooporder op de COMEX zorgde er voor dat de goudprijs opnieuw zwaar onder druk kwam te staan. Wie deze order plaatste is een volslagen raadsel. Hetzelfde geldt voor andere markten, waar de prijszetting de afgelopen maanden eveneens kunstmatig gebeurde. De manipulatie van de financiële markten kan uiteindelijk leiden tot het aanslaan van ons spaargeld, want vroeg of laat zullen de centrale banken de markten moeten loslaten waarna het allemaal fout kan lopen.