Naar verwachting van de bank zullen alle genoemde indices een lichte verbetering laten zien. Een lichte verbetering klinkt positief, maar kan nog niet zo worden uitgelegd.

De PMI ligt immers nog altijd op een laag niveau en ruim onder de 50. Deze grens markeert het verschil tussen groei en krimp van de economie. De werkloosheid in Europa loopt fors op en zal een positieve economische omslag vertragen.

Bovendien is de situatie in opkomend Europa slecht en is deze regio een belangrijke handelspartner voor Europa. De export zal daardoor onder druk blijven en buitenlandse vestigingen van West-Europese ondernemingen worden verder getroffen.

De verbetering van de ZEW indicator is substantiëler en de index zal waarschijnlijk voor de zesde maand op rij zijn gestegen en nu zelfs op een positief getal uitkomen.

Sinds augustus 2007 is deze indicator negatief. De ZEW is vooral gebaseerd op verwachtingen vanuit de financiële sector. Het aandelenherstel van de afgelopen weken en de verbetering op de interbancaire markt zullen volgens een positieve invloed op de index hebben.

In het verleden had de ZEW een redelijk voorspellende waarde voor de verandering van het bbp per kwartaal, maar de laatste maanden is deze relatie volgens Theodoor Gilissen Bankiers minder sterk.

De IFO indicator polst de mening van ondernemingen exclusief de financiële sector. Vooral aan de IFO verwachtingen index wordt waarde gehecht. Naar verwachting van de analisten van de bank zal deze subindex ook minimaal stabiliseren.

De verbeteringen in al deze indicatoren geven aan dat een licht economisch herstel in Europa aan het einde van het jaar mogelijk is, maar dat de situatie nog fragiel is.

Naar verwachting van de bank zullen alle genoemde indices een lichte verbetering laten zien. Een lichte verbetering klinkt positief, maar kan nog niet zo worden uitgelegd. De PMI ligt immers nog altijd op een laag niveau en ruim onder de 50. Deze grens markeert het verschil tussen groei en krimp van de economie. De werkloosheid in Europa loopt fors op en zal een positieve economische omslag vertragen. Bovendien is de situatie in opkomend Europa slecht en is deze regio een belangrijke handelspartner voor Europa. De export zal daardoor onder druk blijven en buitenlandse vestigingen van West-Europese ondernemingen worden verder getroffen.De verbetering van de ZEW indicator is substantiëler en de index zal waarschijnlijk voor de zesde maand op rij zijn gestegen en nu zelfs op een positief getal uitkomen. Sinds augustus 2007 is deze indicator negatief. De ZEW is vooral gebaseerd op verwachtingen vanuit de financiële sector. Het aandelenherstel van de afgelopen weken en de verbetering op de interbancaire markt zullen volgens een positieve invloed op de index hebben. In het verleden had de ZEW een redelijk voorspellende waarde voor de verandering van het bbp per kwartaal, maar de laatste maanden is deze relatie volgens Theodoor Gilissen Bankiers minder sterk.De IFO indicator polst de mening van ondernemingen exclusief de financiële sector. Vooral aan de IFO verwachtingen index wordt waarde gehecht. Naar verwachting van de analisten van de bank zal deze subindex ook minimaal stabiliseren.De verbeteringen in al deze indicatoren geven aan dat een licht economisch herstel in Europa aan het einde van het jaar mogelijk is, maar dat de situatie nog fragiel is.