Performance Materials presteerden beter met een bijdrage van 54% aan het bedrijfsresultaat en een marge van 9%, waarbij het resultaat licht lager was ten opzichte van vorig jaar.

Bij Specialty Chemicals daalde het resultaat flink en de divisie droeg 27% bij aan het totaal. De 5% marge was laag in vergelijking met de 11% van twee jaar geleden.

Een ingrijpend herstelprogramma is in uitvoering genomen. De reden was de stagnerende gang van zaken, vooral in Europa waar 40% van de omzet vandaan komt. Theodoor Gilissen Bankiers heeft nog steeds een advies 'aanbevolen'.

Performance Materials presteerden beter met een bijdrage van 54% aan het bedrijfsresultaat en een marge van 9%, waarbij het resultaat licht lager was ten opzichte van vorig jaar. Bij Specialty Chemicals daalde het resultaat flink en de divisie droeg 27% bij aan het totaal. De 5% marge was laag in vergelijking met de 11% van twee jaar geleden. Een ingrijpend herstelprogramma is in uitvoering genomen. De reden was de stagnerende gang van zaken, vooral in Europa waar 40% van de omzet vandaan komt. Theodoor Gilissen Bankiers heeft nog steeds een advies 'aanbevolen'.