In de gegeven economische omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat staatsobligaties van landen met houdbare overheidsfinanciën het goed zullen blijven doen, te meer daar overal een aanzienlijke verdere verslechtering van de economie noodzakelijk lijkt alvorens nieuwe begrotings- of monetaire maatregelen zullen worden genomen om de groei te stimuleren.

Dit wankele evenwicht lijkt ook te leiden tot een verdere trendmatige stijging van de dollar ten opzichte van de euro en de valuta's van de opkomende landen die het meest getroffen zijn door de wereldwijde vertraging.

Verenigde Staten: zoals verwacht, vertraagt de Amerikaanse economie

Zoals vorig kwartaal volgens Carmignac al was verwacht, maakt de Amerikaanse economie een omslag door. De zwakke groei van het beschikbaar inkomen drukt nu de consumptie en leidt tot teleurstellingen op het vlak van werkgelegenheidscreatie.

In de loop van de laatste drie maanden is de groei van het aantal nieuwe banen op maandbasis afgenomen van 250.000 naar 100.000.

Tegelijkertijd beginnen de meeste voorlopende indicatoren en de meeste vertrouwensindicatoren (verder) terug te lopen. De meest recente nationale PMI voor de verwerkende industrie is in juli abrupt door de drempelwaarde van 50 gezakt.

Dit wijst op een krimp van de bedrijvigheid, waarop veel regionale indicatoren in de loop van de laatste maanden al wezen.

De groeiprognoses voor 2012 en 2013 worden terecht regelmatig naar beneden bijgesteld en liggen momenteel op resp. +2% en +2,3%.

Vooruitzichten op korte termijn niet zo denderend

Hoewel de vooruitzichten volgens Carmignac op lange termijn positief zijn gebleven, met name gezien de structurele aanpassingen waarvan de Amerikaanse economie blijk geeft, zijn ze op korte termijn niet zo denderend.

In meer gunstige zin moet echter worden opgemerkt dat de daling van de energieprijzen de gezinsbestedingen aan niet-duurzame consumptiegoederen weer wat armslag kan geven, en dat de bevestiging van een opleving in de vastgoedsector deze wel zal bevorderen.

Overigens zullen de Verenigde Staten kunnen rekenen op een actief beleid van de Fed, ook al is het waarschijnlijk dat de Fed alleen zal optreden als de bedrijvigheid aanmerkelijk verslechtert.

In de gegeven economische omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat staatsobligaties van landen met houdbare overheidsfinanciën het goed zullen blijven doen, te meer daar overal een aanzienlijke verdere verslechtering van de economie noodzakelijk lijkt alvorens nieuwe begrotings- of monetaire maatregelen zullen worden genomen om de groei te stimuleren. Dit wankele evenwicht lijkt ook te leiden tot een verdere trendmatige stijging van de dollar ten opzichte van de euro en de valuta's van de opkomende landen die het meest getroffen zijn door de wereldwijde vertraging.Verenigde Staten: zoals verwacht, vertraagt de Amerikaanse economie Zoals vorig kwartaal volgens Carmignac al was verwacht, maakt de Amerikaanse economie een omslag door. De zwakke groei van het beschikbaar inkomen drukt nu de consumptie en leidt tot teleurstellingen op het vlak van werkgelegenheidscreatie. In de loop van de laatste drie maanden is de groei van het aantal nieuwe banen op maandbasis afgenomen van 250.000 naar 100.000. Tegelijkertijd beginnen de meeste voorlopende indicatoren en de meeste vertrouwensindicatoren (verder) terug te lopen. De meest recente nationale PMI voor de verwerkende industrie is in juli abrupt door de drempelwaarde van 50 gezakt. Dit wijst op een krimp van de bedrijvigheid, waarop veel regionale indicatoren in de loop van de laatste maanden al wezen. De groeiprognoses voor 2012 en 2013 worden terecht regelmatig naar beneden bijgesteld en liggen momenteel op resp. +2% en +2,3%. Vooruitzichten op korte termijn niet zo denderend Hoewel de vooruitzichten volgens Carmignac op lange termijn positief zijn gebleven, met name gezien de structurele aanpassingen waarvan de Amerikaanse economie blijk geeft, zijn ze op korte termijn niet zo denderend. In meer gunstige zin moet echter worden opgemerkt dat de daling van de energieprijzen de gezinsbestedingen aan niet-duurzame consumptiegoederen weer wat armslag kan geven, en dat de bevestiging van een opleving in de vastgoedsector deze wel zal bevorderen. Overigens zullen de Verenigde Staten kunnen rekenen op een actief beleid van de Fed, ook al is het waarschijnlijk dat de Fed alleen zal optreden als de bedrijvigheid aanmerkelijk verslechtert.