Bij de economische indicatoren valt daarbij een verschil waar te nemen tussen de vertrouwensindicatoren, die duiden op een zwakke economie en de hardere indicatoren over productie en orders, die een wat beter beeld lieten zien.

Overigens signaleren we wel wat lichtpuntjes - in de vorm van een langer stimulerend blijven van het monetaire beleid en een toename van de wereldhandel.

Dit heeft er mede aan bijgedragen dat ABN Amro onlangs heeft besloten om een beperkte overweging van aandelen te adviseren (was neutraal) ten koste van liquide middelen.

Accenten bij de uitbreiding adviseren de analisten van de te leggen in opkomende landen en de Verenigde Staten.

Bij de economische indicatoren valt daarbij een verschil waar te nemen tussen de vertrouwensindicatoren, die duiden op een zwakke economie en de hardere indicatoren over productie en orders, die een wat beter beeld lieten zien. Overigens signaleren we wel wat lichtpuntjes - in de vorm van een langer stimulerend blijven van het monetaire beleid en een toename van de wereldhandel. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat ABN Amro onlangs heeft besloten om een beperkte overweging van aandelen te adviseren (was neutraal) ten koste van liquide middelen. Accenten bij de uitbreiding adviseren de analisten van de te leggen in opkomende landen en de Verenigde Staten.