Des te meer aandacht dus voor macro-economisch en politiek nieuws. Uiteraard zal de Fed op woensdag in de belangstelling staan en daarnaast zullen natuurlijk de verkiezingen voor de Duitse bondsdag hun schaduw vooruit werpen.

In Nederland is het dinsdag Prinsjesdag en zal de overheidsbegroting voor 2014 worden gepresenteerd (tezamen met de macro-economische verkenning).

Op het gebied van de meer specifieke macro-economische indicatoren valt vooral de grote hoeveelheid inflatiecijfers op uit zowel Europa als de Verenigde Staten.

Daarnaast kijken de financiële markten met belangstelling naar het consumentenvertrouwen in de eurozone en een aantal individuele landen en naar de zogeheten ZEW-index, die iets zegt over hoe investeerders aankijken tegen de Duitse en de Europese economie.

Des te meer aandacht dus voor macro-economisch en politiek nieuws. Uiteraard zal de Fed op woensdag in de belangstelling staan en daarnaast zullen natuurlijk de verkiezingen voor de Duitse bondsdag hun schaduw vooruit werpen. In Nederland is het dinsdag Prinsjesdag en zal de overheidsbegroting voor 2014 worden gepresenteerd (tezamen met de macro-economische verkenning). Op het gebied van de meer specifieke macro-economische indicatoren valt vooral de grote hoeveelheid inflatiecijfers op uit zowel Europa als de Verenigde Staten. Daarnaast kijken de financiële markten met belangstelling naar het consumentenvertrouwen in de eurozone en een aantal individuele landen en naar de zogeheten ZEW-index, die iets zegt over hoe investeerders aankijken tegen de Duitse en de Europese economie.