Ruim 110 winkels, 11% van het totaal en met een omzettotaal jaarlijks van Eur 65 mln, zullen in de komende jaren gesloten worden.

Het betreft ca. 100 Fashion (schoenen) winkels en ca. 10 Living (interieur) winkels. Hiermee is een bedrag aan afwaarderingen van Eur 40 mln gemoeid verdeeld over Eur 30 mln toekomstige verliesboekingen en Eur 10 mln eenmalige afschrijvingen. Het heeft geen invloed op de kaspositie.

Door de lagere groeiverwachtingen wordt op de geboekte goodwill op de balans (Eur 210 mln) eveneens een bedrag van Eur 96 mln afgeboekt (helft voor Scapino en helft voor Brantano). Ook dit heeft geen invloed op de kaspositie.

Voor 2012 (bekendmaking 28 februari) wordt een positief operationeel resultaat verwacht, maar netto negatief door de boekingen van in totaal Eur 136 mln.

De dividendpolitiek wordt gehandhaafd (uitkering van 40% van de gewone nettowinst), zodat over 2012 ook dividend kan worden uitgekeerd.

Voor 2013 blijft het concern terughoudende consumentenbestedingen verwachten. De lange termijn strategie houdt een bedrijfsresultaat van Eur 30 mln tot Eur 40 mln in 2015 in (onze schatting dan Eur 0,80 per aandeel).

De financiële positie van het bedrijf blijft met een rentedekking van ruim zes voldoende. De rating is volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen.

Ruim 110 winkels, 11% van het totaal en met een omzettotaal jaarlijks van Eur 65 mln, zullen in de komende jaren gesloten worden. Het betreft ca. 100 Fashion (schoenen) winkels en ca. 10 Living (interieur) winkels. Hiermee is een bedrag aan afwaarderingen van Eur 40 mln gemoeid verdeeld over Eur 30 mln toekomstige verliesboekingen en Eur 10 mln eenmalige afschrijvingen. Het heeft geen invloed op de kaspositie. Door de lagere groeiverwachtingen wordt op de geboekte goodwill op de balans (Eur 210 mln) eveneens een bedrag van Eur 96 mln afgeboekt (helft voor Scapino en helft voor Brantano). Ook dit heeft geen invloed op de kaspositie. Voor 2012 (bekendmaking 28 februari) wordt een positief operationeel resultaat verwacht, maar netto negatief door de boekingen van in totaal Eur 136 mln. De dividendpolitiek wordt gehandhaafd (uitkering van 40% van de gewone nettowinst), zodat over 2012 ook dividend kan worden uitgekeerd. Voor 2013 blijft het concern terughoudende consumentenbestedingen verwachten. De lange termijn strategie houdt een bedrijfsresultaat van Eur 30 mln tot Eur 40 mln in 2015 in (onze schatting dan Eur 0,80 per aandeel). De financiële positie van het bedrijf blijft met een rentedekking van ruim zes voldoende. De rating is volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen.