Maarten Altena (ING): "De impact van de Griekse schuldenherschikking kan uiteindelijk beperkt blijven voor banken en verzekeraars. Wat de solvabiliteit betreft, zal de schade bij de banken groter zijn dan bij de verzekeraars, maar in beide gevallen is ze perfect controleerbaar. Toch is het uitkijken naar de tweederangseffecten, waarbij meer bepaald aan het dichtslibben van de kapitaalmarkten mag worden gedacht. Daarom zou een schuldenherschikking gepaard moeten gaan met een plan om de Griekse banken te herkapitaliseren. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Portugese banken."

Maarten Altena (ING): "De impact van de Griekse schuldenherschikking kan uiteindelijk beperkt blijven voor banken en verzekeraars. Wat de solvabiliteit betreft, zal de schade bij de banken groter zijn dan bij de verzekeraars, maar in beide gevallen is ze perfect controleerbaar. Toch is het uitkijken naar de tweederangseffecten, waarbij meer bepaald aan het dichtslibben van de kapitaalmarkten mag worden gedacht. Daarom zou een schuldenherschikking gepaard moeten gaan met een plan om de Griekse banken te herkapitaliseren. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Portugese banken."