6000 jaar geleden gebruikten de Egyptenaren reeds het rijke slib van overstroomde Nijloevers om hun bodems te verrijken en de oogsten van hun landbouwgronden te verhogen.

In de 19e eeuw heeft de opkomst van de chemische industrie aanleiding gegeven tot modernere vormen van chemische meststoffen.

Vandaag de dag is het voor iedereen duidelijk dat de wereldbevolking jaar na jaar verder toeneemt en de wereldwijde vraag naar landbouwgrondstoffen aldus stijgt (meer in het bijzonder als gevolg van de toename van de vleesconsumptie).

Echter om de landbouwproductie verder op te drijven bestaan er geen mirakels.

Er zijn twee mogelijkheden: er komt een uitbreiding van de beschikbare landbouwgronden en/of het rendement van het landbouwareaal verhogen.

De beschikbare landbouwgrond kan niet tot in het oneindige toenemen en de groei vertraagt. Dit komt de sector van de landbouwchemie ten goede.

De wereldwijde graanproductie is momenteel niet in staat om aan de groeiende vraag te voldoen.

Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden in de tarweproducerende regio's (vooral in de VSA die in het derde kwartaal van 2012 met grote droogte af te rekenen hadden).

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) zal de wereldwijde graanproductie in het jaar 2012/13 naar verwachting met 3,5% dalen t.o.v. het vorige seizoen. In dat verband wordt de productiviteit van de landbouw een belangrijke uitdaging.

6000 jaar geleden gebruikten de Egyptenaren reeds het rijke slib van overstroomde Nijloevers om hun bodems te verrijken en de oogsten van hun landbouwgronden te verhogen. In de 19e eeuw heeft de opkomst van de chemische industrie aanleiding gegeven tot modernere vormen van chemische meststoffen. Vandaag de dag is het voor iedereen duidelijk dat de wereldbevolking jaar na jaar verder toeneemt en de wereldwijde vraag naar landbouwgrondstoffen aldus stijgt (meer in het bijzonder als gevolg van de toename van de vleesconsumptie). Echter om de landbouwproductie verder op te drijven bestaan er geen mirakels. Er zijn twee mogelijkheden: er komt een uitbreiding van de beschikbare landbouwgronden en/of het rendement van het landbouwareaal verhogen. De beschikbare landbouwgrond kan niet tot in het oneindige toenemen en de groei vertraagt. Dit komt de sector van de landbouwchemie ten goede. De wereldwijde graanproductie is momenteel niet in staat om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden in de tarweproducerende regio's (vooral in de VSA die in het derde kwartaal van 2012 met grote droogte af te rekenen hadden). Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) zal de wereldwijde graanproductie in het jaar 2012/13 naar verwachting met 3,5% dalen t.o.v. het vorige seizoen. In dat verband wordt de productiviteit van de landbouw een belangrijke uitdaging.