De inschrijvingsprijs is 15 pence per nieuw aandeel. In combinatie met deze kapitaalverhoging heeft Avis Europe ook ingestemd op een nieuwe revolving bankkrediet van EUR 375 miljoen voor een looptijd van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar naar oordeel van de leners. Deze vervangt het huidig krediet die in februari 2011 vervalt.

D'Ieteren, meerderheidsaandeelhouder dat 59,6% van het aandelenkapitaal van Avis Europe bezit, heeft onherroepelijk beslist om al zijn rechten uit te oefenen in deze kapitaalverhoging (d.w.z. voor ongeveer EUR 110 miljoen).

Door zich te binden aan deze kapitaalverhoging, toont D'Ieteren zijn vertrouwen aan in de teams van Avis Europe, en geeft hen de middelen om uit de toekomstige opportuniteiten voordeel te halen.

Marc Leemans (Bank Degroof): "D'Ieteren beschikt over voldoende financiële middelen om te participeren in de kapitaalverhoging bij Avis Europe. Ik handhaaf een koopadvies voor het aandeel."

De inschrijvingsprijs is 15 pence per nieuw aandeel. In combinatie met deze kapitaalverhoging heeft Avis Europe ook ingestemd op een nieuwe revolving bankkrediet van EUR 375 miljoen voor een looptijd van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar naar oordeel van de leners. Deze vervangt het huidig krediet die in februari 2011 vervalt. D'Ieteren, meerderheidsaandeelhouder dat 59,6% van het aandelenkapitaal van Avis Europe bezit, heeft onherroepelijk beslist om al zijn rechten uit te oefenen in deze kapitaalverhoging (d.w.z. voor ongeveer EUR 110 miljoen). Door zich te binden aan deze kapitaalverhoging, toont D'Ieteren zijn vertrouwen aan in de teams van Avis Europe, en geeft hen de middelen om uit de toekomstige opportuniteiten voordeel te halen. Marc Leemans (Bank Degroof): "D'Ieteren beschikt over voldoende financiële middelen om te participeren in de kapitaalverhoging bij Avis Europe. Ik handhaaf een koopadvies voor het aandeel."