In de strijd om de actieve belegger pakken de online brokers, die beursverrichtingen via een internetrekening aanbieden, uit met spectaculaire promotie acties.

Zo schenkt prijsbreker BinckBank tot 1000 EUR gratis transacties aan haar klanten of 7,25 EUR voor orders onder 2500 EUR op Euronext.

Ook betalen beleggers op Cortal Consors van 15 mei tot 30 juni 2009 slechts 3,25 EUR voor aandelen op Euronext als ze die binnen de 48 uur terug verkopen (zogenaamde Bed & Breakfast orders).

Om de eindfactuur te kennen, moet de belegger dus waakzaam zijn. Altijd kunnen verborgen kosten opduiken voor transactie, abonnement, beheer, uitbetaling dividend, administratie, transfer of real time koersen.

Bovendien moet je sceptisch staan tegenover de prijsvergelijkingen van de online brokers zelf. Zo veroordeelde de rechtbank van Amsterdam in augustus 2008 Lynx wegens misleidende reclame.

Ook blijkt deze nieuwe speler op de Belgische markt met een Engelse rekening van Interactive Brokers _ een op de Amerikaanse beurs genoteerd bedrijf _ te werken. Hierdoor hoeft Lynx geen beurstaks noch roerende voorheffing in rekening te brengen.

Aangezien de beleggers in België wonen, is geen buitenlandse meerwaardenbelasting verschuldigd op voorwaarde dat het om een normale activiteit gaat (dus geen 'daytrading').

Maar de Belgische belegger is wettelijk verplicht deze inkomsten aan te geven op zijn aanslagbiljet, zodat hij achteraf deze rekening toch gepresenteerd krijgt _ al dan niet met gemeentebelasting.

Brecht Huys, woordvoerder van Lynx: "Wij sturen elk jaar deze lijsten naar onze klanten, zodat ze hun belastingbrief goed kunnen invullen. Maar aangezien we ons nu tot het grote publiek in België wenden, zal het Ministerie van Financiën ons verplichten de roerende voorheffing en beurstaks in te houden. Op 24 mei 2009 volgt een definitieve uitspraak."

Volgens Vincent Germyns _ gedelegeerd bestuurder van BinckBank België _ bezondigt Lynx zich wellicht tot de aanzet tot fiscale fraude via een zogenaamd 'bijzonder mechanisme': "Wordt als een bijzonder mechanisme beschouwd, het bemiddelen in het kader van een contractuele of feitelijke samenwerking met een buitenlandse kredietinstelling of beleggingsonderneming met als doel of als gevolg het bevorderen van belastingontduiking door inwoners die bij deze buitenlandse instelling of onderneming een rekening hebben geopend of hiermee een overeenkomst van vermogensbeheer of beleggingsadvies hebben gesloten, zodanig dat deze inwoners zich tot een Belgische vestiging kunnen wenden voor de bank- of beleggingsdiensten verbonden aan de betrokken rekening of overeenkomst." (zie punt I, B van de bijlage bij circulaire D4 97/4 van de CBFA).

Marktleider Keytrade is ook niet gelukkig met deze oneerlijke concurrentie van Lynx. Woordvoerder Thibault de Barsy: "Zij strooien zand in de ogen van hun klanten. Op het eerste gezicht zijn hun tarieven lager dan de andere online brokers. Maar op het einde van de rit verplichten zij hun cliënten de inkomsten van hun investeringen aan te geven. Dat betekent een belangrijke bijkomende moeilijkheid voor hun cliënten. Zij moeten bovendien gemeentelijke opcentiemen betalen, wat niet het geval is wanneer zij beroep doen op een Belgische bank die de roerende voorheffing moet afhouden."

"In bankzaken is een duidelijke, volledige en transparante informatie tegenover de investeerder primordiaal" bevestigt François Collon, advocaat vennoot bij Dal & Veldekens: "Wanneer een investeerder een rekening opent, moet hij ze geografisch kunnen plaatsen. Van de locatie hangen namelijk de bescherming en de garanties af, waarvan de investeerder eventueel kan genieten. Ook zal ze het belastingregime van de inkomsten, die de investeerder uit deze rekening haalt, bepalen. Een foute informatie zou dus verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Voorzichtigheid is dan ook geboden!"

Eric Pompen en Ken Van Weyenberg

(*) Morgen, woensdag 20/05/09, verschijnt het volledige dossier over de online brokers op de Belgische markt in Trends/Cash.

In de strijd om de actieve belegger pakken de online brokers, die beursverrichtingen via een internetrekening aanbieden, uit met spectaculaire promotie acties. Zo schenkt prijsbreker BinckBank tot 1000 EUR gratis transacties aan haar klanten of 7,25 EUR voor orders onder 2500 EUR op Euronext. Ook betalen beleggers op Cortal Consors van 15 mei tot 30 juni 2009 slechts 3,25 EUR voor aandelen op Euronext als ze die binnen de 48 uur terug verkopen (zogenaamde Bed & Breakfast orders). Om de eindfactuur te kennen, moet de belegger dus waakzaam zijn. Altijd kunnen verborgen kosten opduiken voor transactie, abonnement, beheer, uitbetaling dividend, administratie, transfer of real time koersen. Bovendien moet je sceptisch staan tegenover de prijsvergelijkingen van de online brokers zelf. Zo veroordeelde de rechtbank van Amsterdam in augustus 2008 Lynx wegens misleidende reclame. Ook blijkt deze nieuwe speler op de Belgische markt met een Engelse rekening van Interactive Brokers _ een op de Amerikaanse beurs genoteerd bedrijf _ te werken. Hierdoor hoeft Lynx geen beurstaks noch roerende voorheffing in rekening te brengen.Aangezien de beleggers in België wonen, is geen buitenlandse meerwaardenbelasting verschuldigd op voorwaarde dat het om een normale activiteit gaat (dus geen 'daytrading'). Maar de Belgische belegger is wettelijk verplicht deze inkomsten aan te geven op zijn aanslagbiljet, zodat hij achteraf deze rekening toch gepresenteerd krijgt _ al dan niet met gemeentebelasting.Brecht Huys, woordvoerder van Lynx: "Wij sturen elk jaar deze lijsten naar onze klanten, zodat ze hun belastingbrief goed kunnen invullen. Maar aangezien we ons nu tot het grote publiek in België wenden, zal het Ministerie van Financiën ons verplichten de roerende voorheffing en beurstaks in te houden. Op 24 mei 2009 volgt een definitieve uitspraak."Volgens Vincent Germyns _ gedelegeerd bestuurder van BinckBank België _ bezondigt Lynx zich wellicht tot de aanzet tot fiscale fraude via een zogenaamd 'bijzonder mechanisme': "Wordt als een bijzonder mechanisme beschouwd, het bemiddelen in het kader van een contractuele of feitelijke samenwerking met een buitenlandse kredietinstelling of beleggingsonderneming met als doel of als gevolg het bevorderen van belastingontduiking door inwoners die bij deze buitenlandse instelling of onderneming een rekening hebben geopend of hiermee een overeenkomst van vermogensbeheer of beleggingsadvies hebben gesloten, zodanig dat deze inwoners zich tot een Belgische vestiging kunnen wenden voor de bank- of beleggingsdiensten verbonden aan de betrokken rekening of overeenkomst." (zie punt I, B van de bijlage bij circulaire D4 97/4 van de CBFA).Marktleider Keytrade is ook niet gelukkig met deze oneerlijke concurrentie van Lynx. Woordvoerder Thibault de Barsy: "Zij strooien zand in de ogen van hun klanten. Op het eerste gezicht zijn hun tarieven lager dan de andere online brokers. Maar op het einde van de rit verplichten zij hun cliënten de inkomsten van hun investeringen aan te geven. Dat betekent een belangrijke bijkomende moeilijkheid voor hun cliënten. Zij moeten bovendien gemeentelijke opcentiemen betalen, wat niet het geval is wanneer zij beroep doen op een Belgische bank die de roerende voorheffing moet afhouden." "In bankzaken is een duidelijke, volledige en transparante informatie tegenover de investeerder primordiaal" bevestigt François Collon, advocaat vennoot bij Dal & Veldekens: "Wanneer een investeerder een rekening opent, moet hij ze geografisch kunnen plaatsen. Van de locatie hangen namelijk de bescherming en de garanties af, waarvan de investeerder eventueel kan genieten. Ook zal ze het belastingregime van de inkomsten, die de investeerder uit deze rekening haalt, bepalen. Een foute informatie zou dus verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Voorzichtigheid is dan ook geboden!" Eric Pompen en Ken Van Weyenberg(*) Morgen, woensdag 20/05/09, verschijnt het volledige dossier over de online brokers op de Belgische markt in Trends/Cash.