Kennisgeving door Ludwig Lemenu (een persoon die alleen kennis geeft) dat hij op 25 maart 2009 een participatie heeft genomen van 6,74%.

Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 5% overschreden. Ludwig Lemenu heeft hiermee stemrechten verbonden aan 544.899 effecten, zijnde 6,74% van de totale stemrechten.

Kennisgeving door Ludwig Lemenu (een persoon die alleen kennis geeft) dat hij op 25 maart 2009 een participatie heeft genomen van 6,74%.Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 5% overschreden. Ludwig Lemenu heeft hiermee stemrechten verbonden aan 544.899 effecten, zijnde 6,74% van de totale stemrechten.