In de toekomst kan er vervolgens aan bijkomende maatregelen worden gedacht. De recente renteverlaging was volgens Coene zinvol omdat de inflatiecijfers zo laag zijn. Die zijn inderdaad zo laag dat in de verte het deflatiegevaar dreigt op te duiken. Op deflatie zit uiteraard niemand te wachten.

Volgens Coene moet er anticiperend worden gehandeld, want het is te laat om dit te doen wanneer deflatie al een feit is. Door de rente tijdig te verlagen, heeft de ECB volgens hem goed gehandeld. Want zeker in dit geval is naar de mening van Coene voorkomen beter dan genezen.

In de toekomst kan er vervolgens aan bijkomende maatregelen worden gedacht. De recente renteverlaging was volgens Coene zinvol omdat de inflatiecijfers zo laag zijn. Die zijn inderdaad zo laag dat in de verte het deflatiegevaar dreigt op te duiken. Op deflatie zit uiteraard niemand te wachten. Volgens Coene moet er anticiperend worden gehandeld, want het is te laat om dit te doen wanneer deflatie al een feit is. Door de rente tijdig te verlagen, heeft de ECB volgens hem goed gehandeld. Want zeker in dit geval is naar de mening van Coene voorkomen beter dan genezen.