Vanaf de beursintroductie in 1988 is dit georganiseerd in de holding Bisinvest NV en een Administratiekantoor. Op heden bezit Bisinvest 470.175 aandelen Lotus Bakeries (58,55% van het totaal); het Administratiekantoor bezit 99,99% van de aandelen Bisinvest en 81.549 aandelen Lotus Bakeries (10,16% van het totaal).

De raden van bestuur van Lotus Bakeries en van het Administratiekantoor wensen deze verankering verder te zetten door ze aan te passen aan de evolutie en aan het huidige nut van elk onderdeel van de structuur.

Daarom wordt voorgesteld dat bij wijze van fusie Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV overneemt. Deze fusie is gepland ten laatste in april 2010 en zal boekhoudkundig terugwerken tot 1 januari 2010. Voor deze fusie werd fiscale zekerheid bekomen.

De ruilverhouding voor deze fusie is gebaseerd op het 10-daagse gemiddelde van de slotkoers van het Lotus Bakeries aandeel en dit vanaf 15 februari 2010, de dag waarop vóór beurs, het persbericht over de jaarresultaten 2009 werd gepubliceerd.

Deze bedraagt 336,10 EUR voor één Lotus Bakeries aandeel. Rekening houdend met de activa voor een bedrag van 158.034.119,95 EUR (aangepast aan de waarde van één Lotus Bakeries aandeel) en passiva van Bisinvest voor een bedrag van 10.250.488,52 EUR, bedraagt de ruilverhouding 1,1844 Lotus Bakeries aandelen ten opzichte van één Bisinvest aandeel.

Aangezien er 371.241 aandelen Bisinvest zijn, zullen er aldus 439.701 nieuwe Lotus Bakeries aandelen worden uitgegeven, die van dezelfde dividendrechten genieten als de reeds bestaande Lotus Bakeries aandelen.

Door de fusie wordt Lotus Bakeries eigenaar van in totaal 470.175 eigen aandelen. Deze eigen aandelen zullen worden vernietigd. Na de fusie zal het aantal aandelen Lotus Bakeries dan ook dalen van 803.037 aandelen naar 772.563. Er worden immers 470.175 Lotus Bakeries aandelen vernietigd en er worden 439.701 nieuwe uitgegeven.

De vier familietakken van Karel Boone, Matthieu Boone, Johan Boone en Antoine Stevens, alsook de uitvoerende bestuurders Jan Boone en Jan Vander Stichele, zullen hun certificaten Bisinvest ruilen voor certificaten Lotus Bakeries.

Daar niet alle huidige certificaathouders hun Lotus Bakeries aandelen zullen certificeren, zal het Administratiekantoor ongeveer 58% van de aandelen Lotus Bakeries aanhouden.

De hierboven beschreven fusie heeft een aantal belangrijke voordelen : De familiale verankering wordt op een stevige en aangepaste basis verdergezet, zodat Lotus Bakeries haar langetermijndoelstellingen kan realiseren.

De geplande fusie zal geen wijziging brengen in de controle van het Administratiekantoor over Lotus Bakeries en de controlesituatie boven het Administratiekantoor blijft ongewijzigd.

De free float stijgt van 31,29% naar 42,25% De winst per aandeel en dit pro forma berekend op de resultaten van 2009 stijgt van 31,2 euro naar 31,7 euro.

Vanaf de beursintroductie in 1988 is dit georganiseerd in de holding Bisinvest NV en een Administratiekantoor. Op heden bezit Bisinvest 470.175 aandelen Lotus Bakeries (58,55% van het totaal); het Administratiekantoor bezit 99,99% van de aandelen Bisinvest en 81.549 aandelen Lotus Bakeries (10,16% van het totaal). De raden van bestuur van Lotus Bakeries en van het Administratiekantoor wensen deze verankering verder te zetten door ze aan te passen aan de evolutie en aan het huidige nut van elk onderdeel van de structuur. Daarom wordt voorgesteld dat bij wijze van fusie Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV overneemt. Deze fusie is gepland ten laatste in april 2010 en zal boekhoudkundig terugwerken tot 1 januari 2010. Voor deze fusie werd fiscale zekerheid bekomen. De ruilverhouding voor deze fusie is gebaseerd op het 10-daagse gemiddelde van de slotkoers van het Lotus Bakeries aandeel en dit vanaf 15 februari 2010, de dag waarop vóór beurs, het persbericht over de jaarresultaten 2009 werd gepubliceerd. Deze bedraagt 336,10 EUR voor één Lotus Bakeries aandeel. Rekening houdend met de activa voor een bedrag van 158.034.119,95 EUR (aangepast aan de waarde van één Lotus Bakeries aandeel) en passiva van Bisinvest voor een bedrag van 10.250.488,52 EUR, bedraagt de ruilverhouding 1,1844 Lotus Bakeries aandelen ten opzichte van één Bisinvest aandeel. Aangezien er 371.241 aandelen Bisinvest zijn, zullen er aldus 439.701 nieuwe Lotus Bakeries aandelen worden uitgegeven, die van dezelfde dividendrechten genieten als de reeds bestaande Lotus Bakeries aandelen. Door de fusie wordt Lotus Bakeries eigenaar van in totaal 470.175 eigen aandelen. Deze eigen aandelen zullen worden vernietigd. Na de fusie zal het aantal aandelen Lotus Bakeries dan ook dalen van 803.037 aandelen naar 772.563. Er worden immers 470.175 Lotus Bakeries aandelen vernietigd en er worden 439.701 nieuwe uitgegeven. De vier familietakken van Karel Boone, Matthieu Boone, Johan Boone en Antoine Stevens, alsook de uitvoerende bestuurders Jan Boone en Jan Vander Stichele, zullen hun certificaten Bisinvest ruilen voor certificaten Lotus Bakeries. Daar niet alle huidige certificaathouders hun Lotus Bakeries aandelen zullen certificeren, zal het Administratiekantoor ongeveer 58% van de aandelen Lotus Bakeries aanhouden. De hierboven beschreven fusie heeft een aantal belangrijke voordelen : De familiale verankering wordt op een stevige en aangepaste basis verdergezet, zodat Lotus Bakeries haar langetermijndoelstellingen kan realiseren. De geplande fusie zal geen wijziging brengen in de controle van het Administratiekantoor over Lotus Bakeries en de controlesituatie boven het Administratiekantoor blijft ongewijzigd. De free float stijgt van 31,29% naar 42,25% De winst per aandeel en dit pro forma berekend op de resultaten van 2009 stijgt van 31,2 euro naar 31,7 euro.