Het courant bedrijfsresultaat (REBIT) kende in absolute waarde een gevoelige stijging, namelijk van 28,7 miljoen EUR tot 34,0 miljoen EUR. Ten opzichte van de omzet bedraagt het courant bedrijfsresultaat 13,3% wat een lichte stijging is ten opzichte van het voorgaande boekjaar (12,8 %).

De nettowinst bedraagt 20,2 miljoen EUR t.o.v. 20,7 miljoen EUR in 2007. In 2008 werd wel een fors hoger operationeel resultaat gerealiseerd in vergelijking met voorgaand boekjaar.

In 2007 echter werd het resultaat positief beïnvloed met een bedrag van 2,2 miljoen EUR door de vermindering van de uitgestelde belastingen zoals hierboven beschreven. Daarenboven waren de waardeverminderingen op de interestindekkingen ongeveer 2,6 miljoen EUR lager in 2007.

De huidige onzekere economische tijden zorgen er evenwel voor dat het moeilijk is om specifieke prognoses voorop te stellen voor 2009.

Lotus Bakeries is echter wel vol vertrouwen dat de fundamenten aanwezig zijn om op termijn verder te groeien in omzet en rentabiliteit.

Het courant bedrijfsresultaat (REBIT) kende in absolute waarde een gevoelige stijging, namelijk van 28,7 miljoen EUR tot 34,0 miljoen EUR. Ten opzichte van de omzet bedraagt het courant bedrijfsresultaat 13,3% wat een lichte stijging is ten opzichte van het voorgaande boekjaar (12,8 %). De nettowinst bedraagt 20,2 miljoen EUR t.o.v. 20,7 miljoen EUR in 2007. In 2008 werd wel een fors hoger operationeel resultaat gerealiseerd in vergelijking met voorgaand boekjaar. In 2007 echter werd het resultaat positief beïnvloed met een bedrag van 2,2 miljoen EUR door de vermindering van de uitgestelde belastingen zoals hierboven beschreven. Daarenboven waren de waardeverminderingen op de interestindekkingen ongeveer 2,6 miljoen EUR lager in 2007. De huidige onzekere economische tijden zorgen er evenwel voor dat het moeilijk is om specifieke prognoses voorop te stellen voor 2009. Lotus Bakeries is echter wel vol vertrouwen dat de fundamenten aanwezig zijn om op termijn verder te groeien in omzet en rentabiliteit.