Dezelfde studie brengt ook naar voren dat België "aan de top" staat wat betreft de kloof tussen hetgeen de werkgever moet betalen en hetgeen de werknemer overhoudt.

Werkgevers betalen ruim 2 keer hetgeen werknemers netto overhouden. UNIZO hamert naar aanleiding van Tax Liberation Day op de noodzakelijke loonlastenverlaging voor bedrijven.

Dezelfde studie brengt ook naar voren dat België "aan de top" staat wat betreft de kloof tussen hetgeen de werkgever moet betalen en hetgeen de werknemer overhoudt. Werkgevers betalen ruim 2 keer hetgeen werknemers netto overhouden. UNIZO hamert naar aanleiding van Tax Liberation Day op de noodzakelijke loonlastenverlaging voor bedrijven.