"We voerden in het derde kwartaal ons desinvesteringsplan voort uit. In september maakten we de verkoop van KBC Bank Deutschland bekend. Die verkoop zal onze solvabiliteit versterken met ongeveer 15 basispunten. Op de overblijvende desinvesteringsdossiers hebben we bijkomende waardeverminderingen geboekt van 30 miljoen euro voor NLB, 55 miljoen euro voor KBC Banka en 73 miljoen euro voor de Antwerpse Diamantbank. Samen met de korting voor de overgedragen aandeelhoudersleningen en enkele kleinere elementen resulteerde dat in een nettoresultaat dat aanzienlijk lager is dan het aangepaste nettoresultaat."

En verder: "De liquiditeitspositie van onze groep bleef zeer sterk. De LCR en NSFR bleven beide ruim boven 100%."

En tenslotte: "Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een Tier 1-ratio van 15,8% ondanks de terugbetaling van 1,17 miljard euro aan de Vlaamse overheid (plus een premie van 0,58 miljard euro) begin juli. Onze common equity ratio volgens Basel III bedroeg aan het einde van het kwartaal 12,5% (fully loaded - d.w.z. in de veronderstelling dat Basel III vandaag al 100% van kracht is). Dat is ruim boven onze doelstelling om vanaf 1 januari 2013 een kapitaalratio volgens Basel III aan te houden van 10% (fully loaded)."

"We voerden in het derde kwartaal ons desinvesteringsplan voort uit. In september maakten we de verkoop van KBC Bank Deutschland bekend. Die verkoop zal onze solvabiliteit versterken met ongeveer 15 basispunten. Op de overblijvende desinvesteringsdossiers hebben we bijkomende waardeverminderingen geboekt van 30 miljoen euro voor NLB, 55 miljoen euro voor KBC Banka en 73 miljoen euro voor de Antwerpse Diamantbank. Samen met de korting voor de overgedragen aandeelhoudersleningen en enkele kleinere elementen resulteerde dat in een nettoresultaat dat aanzienlijk lager is dan het aangepaste nettoresultaat." En verder: "De liquiditeitspositie van onze groep bleef zeer sterk. De LCR en NSFR bleven beide ruim boven 100%." En tenslotte: "Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een Tier 1-ratio van 15,8% ondanks de terugbetaling van 1,17 miljard euro aan de Vlaamse overheid (plus een premie van 0,58 miljard euro) begin juli. Onze common equity ratio volgens Basel III bedroeg aan het einde van het kwartaal 12,5% (fully loaded - d.w.z. in de veronderstelling dat Basel III vandaag al 100% van kracht is). Dat is ruim boven onze doelstelling om vanaf 1 januari 2013 een kapitaalratio volgens Basel III aan te houden van 10% (fully loaded)."