De risico-aversie bij beleggers nam afgelopen week volgens ABN Amro duidelijk weer toe. Dat was onder andere te zien in het eenzijdig negatief interpreteren van nieuws en ook in het negeren van positief nieuws - in de psychologie ook wel 'cognitieve dissonantie' genoemd.

Een voorbeeld van het eerste was de beoordeling van de notulen van de monetaire beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, ook in de media.

Daarbij werd sterk de nadruk gelegd op de mogelijkheid dat eerder dan tot dusverre werd verwacht, zal worden gestopt met het opkopen van obligaties om de kapitaalmarktrente laag te houden.

Bestudering van deze notulen leert volgens ABN Amo dat de verschillende standpunten - ook voor een voortzetting - veel genuanceerder zijn verwoord.

De risico-aversie bij beleggers nam afgelopen week volgens ABN Amro duidelijk weer toe. Dat was onder andere te zien in het eenzijdig negatief interpreteren van nieuws en ook in het negeren van positief nieuws - in de psychologie ook wel 'cognitieve dissonantie' genoemd. Een voorbeeld van het eerste was de beoordeling van de notulen van de monetaire beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, ook in de media. Daarbij werd sterk de nadruk gelegd op de mogelijkheid dat eerder dan tot dusverre werd verwacht, zal worden gestopt met het opkopen van obligaties om de kapitaalmarktrente laag te houden. Bestudering van deze notulen leert volgens ABN Amo dat de verschillende standpunten - ook voor een voortzetting - veel genuanceerder zijn verwoord.