*het verminderen van de huurinkomsten in het semi-industrieel pand Neerland te Wilrijk met € 0,3 miljoen door het vertrek van Brico Belgium

*het aflopen van de huurgarantie van de logistieke ontwikkeling Herentals Logistics 2 voor € 0,3 miljoen

*het aflopen van de huurgarantie in Mechelen Campus Tower voor € 0,1 miljoen

*het vertrek van Tibotec Virco in een gedeelte van Mechelen Campus voor € 0,1 miljoen

Het operationeel uitkeerbaar resultaat van de vastgoedbevak bedraagt voor het eerste kwartaal van 2010 € 7,4 miljoen of een afname van 5 % vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 (€ 7,7 miljoen).

Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de daling van de huurinkomsten van de bevak, deels gecompenseerd door de vermindering van de vastgoedkosten en de afname van de financieringskosten van Intervest Offices.

Dit betekent een operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel van € 0,53 voor het eerste kwartaal van 2010 vergeleken met € 0,56 voor dezelfde periode van 2009.

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen van Intervest Offices bedraagt op 31 maart 2010 € 538 miljoen ten opzichte van € 541 miljoen op 31 december 2009.

Deze afname van de reële waarde met 0,6 % of € 3 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toename van de leegstand in de vastgoedportefeuille.

*het verminderen van de huurinkomsten in het semi-industrieel pand Neerland te Wilrijk met € 0,3 miljoen door het vertrek van Brico Belgium *het aflopen van de huurgarantie van de logistieke ontwikkeling Herentals Logistics 2 voor € 0,3 miljoen *het aflopen van de huurgarantie in Mechelen Campus Tower voor € 0,1 miljoen *het vertrek van Tibotec Virco in een gedeelte van Mechelen Campus voor € 0,1 miljoen Het operationeel uitkeerbaar resultaat van de vastgoedbevak bedraagt voor het eerste kwartaal van 2010 € 7,4 miljoen of een afname van 5 % vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 (€ 7,7 miljoen). Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de daling van de huurinkomsten van de bevak, deels gecompenseerd door de vermindering van de vastgoedkosten en de afname van de financieringskosten van Intervest Offices. Dit betekent een operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel van € 0,53 voor het eerste kwartaal van 2010 vergeleken met € 0,56 voor dezelfde periode van 2009. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen van Intervest Offices bedraagt op 31 maart 2010 € 538 miljoen ten opzichte van € 541 miljoen op 31 december 2009. Deze afname van de reële waarde met 0,6 % of € 3 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toename van de leegstand in de vastgoedportefeuille.