Van veel beweging zal waarschijnlijk alleszins bij het begin van de handel geen sprake zijn. De futures wijzen in de richting van een 1 tot 5 punten lagere opening, wat neerkomt op 0,10%.

In Frankfurt zou de DAX in de opening 4 tot 9 punten lager gaan, of een daling met 0,20%. Het verlies voor de CAC zou iets hoger oplopen: 3 tot 12 punten of bijna een half procent.

Van veel beweging zal waarschijnlijk alleszins bij het begin van de handel geen sprake zijn. De futures wijzen in de richting van een 1 tot 5 punten lagere opening, wat neerkomt op 0,10%. In Frankfurt zou de DAX in de opening 4 tot 9 punten lager gaan, of een daling met 0,20%. Het verlies voor de CAC zou iets hoger oplopen: 3 tot 12 punten of bijna een half procent.