? Stijging van de omzet met 0,7% tot 198,2 miljoen euro in de heroplevende, maar erg competitieve

markten;

? Operationeel resultaat van 12,8 miljoen euro, een stijging van 3,5% dankzij de kostenbeheersing, een

tariefbeleid dat gericht is op het behoud van de marges, het dynamisme van de merken en een

innovatiestrategie;

? Exclusief niet-recurrente elementen stijgt het bedrijfsresultaat (REBIT) met 14,7% tot 14,2 miljoen euro;

? De significante toename van de REBIT bevestigt de gegrondheid van het strategisch plan 2015 dat gericht

is op het creëren van waarde door te investeren in merken en door de kosten te verminderen om haar

groei en rentabiliteit te ondersteunen en tegelijk haar ecologische voetafdruk te verminderen;

? Voorgesteld brutodividend: EUR 0,84/aandeel (netto EUR 0,63), een stijging met 5% ten opzichte van 2011 ;

? Stijging van de omzet met 0,7% tot 198,2 miljoen euro in de heroplevende, maar erg competitieve markten; ? Operationeel resultaat van 12,8 miljoen euro, een stijging van 3,5% dankzij de kostenbeheersing, een tariefbeleid dat gericht is op het behoud van de marges, het dynamisme van de merken en een innovatiestrategie; ? Exclusief niet-recurrente elementen stijgt het bedrijfsresultaat (REBIT) met 14,7% tot 14,2 miljoen euro; ? De significante toename van de REBIT bevestigt de gegrondheid van het strategisch plan 2015 dat gericht is op het creëren van waarde door te investeren in merken en door de kosten te verminderen om haar groei en rentabiliteit te ondersteunen en tegelijk haar ecologische voetafdruk te verminderen; ? Voorgesteld brutodividend: EUR 0,84/aandeel (netto EUR 0,63), een stijging met 5% ten opzichte van 2011 ;