Voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg de nettowinst 1,309 miljard euro, tegenover 372 miljoen euro in de eerste negen maanden van vorig jaar.

Als de invloed van de legacy-activiteiten (CDO's, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking wordt genomen, bedroeg de aangepaste nettowinst 457 miljoen euro, tegenover 485 miljoen euro in het vorige kwartaal en 373 miljoen euro in het overeenkomstige kwartaal van 2012.

Voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de aangepaste nettowinst 1,300 miljard euro, tegenover 1,217 miljard euro voor de eerste negen maanden van 2012.

Voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg de nettowinst 1,309 miljard euro, tegenover 372 miljoen euro in de eerste negen maanden van vorig jaar. Als de invloed van de legacy-activiteiten (CDO's, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking wordt genomen, bedroeg de aangepaste nettowinst 457 miljoen euro, tegenover 485 miljoen euro in het vorige kwartaal en 373 miljoen euro in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de aangepaste nettowinst 1,300 miljard euro, tegenover 1,217 miljard euro voor de eerste negen maanden van 2012.