- De omzet steeg met 1,9% van 766,8 miljoen euro naar 781,6 miljoen euro.

- De EBITDA daalde met 15,9% van 79,8 miljoen euro naar 67,1 miljoen euro. De EBITDA-marge bedraagt 8,6% tegenover 10,4% in 2007.

- De EBIT daalde met 34% van 49,6 miljoen euro naar 32,7 miljoen euro. De EBITmarge bedraagt 4,2% tegenover 6,5% in 2007.

- Het nettoresultaat van de Groep daalde met 13,7% van 15,9 miljoen euro naar 13,8

miljoen euro, met een marge van 1,8% tegenover 2,1% in 2007.

- Het netto courant resultaat daalde met 13,4% van 23,1 miljoen euro naar 20,0 miljoen euro.

- De courante cashflow steeg met 5,7% van 47,1 miljoen euro naar 49,8 miljoen euro.

- De cashflow steeg met 4,2%, van 46,2 miljoen euro naar 48,2 miljoen euro.

- De winst per aandeel daalde van 1,49 euro in 2007 naar 1,29 euro in 2008.

- De omzet steeg met 1,9% van 766,8 miljoen euro naar 781,6 miljoen euro. - De EBITDA daalde met 15,9% van 79,8 miljoen euro naar 67,1 miljoen euro. De EBITDA-marge bedraagt 8,6% tegenover 10,4% in 2007. - De EBIT daalde met 34% van 49,6 miljoen euro naar 32,7 miljoen euro. De EBITmarge bedraagt 4,2% tegenover 6,5% in 2007. - Het nettoresultaat van de Groep daalde met 13,7% van 15,9 miljoen euro naar 13,8 miljoen euro, met een marge van 1,8% tegenover 2,1% in 2007. - Het netto courant resultaat daalde met 13,4% van 23,1 miljoen euro naar 20,0 miljoen euro. - De courante cashflow steeg met 5,7% van 47,1 miljoen euro naar 49,8 miljoen euro. - De cashflow steeg met 4,2%, van 46,2 miljoen euro naar 48,2 miljoen euro. - De winst per aandeel daalde van 1,49 euro in 2007 naar 1,29 euro in 2008.