Het netto resultaat van het jaar (€ -14,85 miljoen op 31.12.2008 t.o.v. € 142,51 miljoen op 31.12.2007) wordt beïnvloed door de geschatte waardedaling door de deskundigen met 1,92% van de reële waarde van de portefeuille2 en door de wijziging in de reële waarde van de rente-indekkingen voor de toekomstige boekjaren (IAS 39), tengevolge van de sterke daling van de lange termijnrente aan het einde van het boekjaar. Deze twee elementen hebben geen invloed op de cashflow noch op de dividendverdeling.

Het netto resultaat van het jaar (€ -14,85 miljoen op 31.12.2008 t.o.v. € 142,51 miljoen op 31.12.2007) wordt beïnvloed door de geschatte waardedaling door de deskundigen met 1,92% van de reële waarde van de portefeuille2 en door de wijziging in de reële waarde van de rente-indekkingen voor de toekomstige boekjaren (IAS 39), tengevolge van de sterke daling van de lange termijnrente aan het einde van het boekjaar. Deze twee elementen hebben geen invloed op de cashflow noch op de dividendverdeling.