De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2011 bedroegen 25,8 miljoen EURO in vergelijking met 30,9 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2010.

De opbrengsten met betrekking tot producten daalde van 30,7 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 naar 11,6 miljoen EURO in dezelfde periode van 2011, terwijl de licentie opbrengsten toenamen van 0,2 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 tot 14,3 miljoen EURO in dezelfde periode van 2011.

Deze licentie opbrengsten in 2011 waren in hoofdzaak het resultaat van de bestaande licentie overeenkomst die de Groep heeft afgesloten met Huawei Technologies.

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 54,6% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 18,4% in de eerste jaarhelft van 2010.

De brutowinstmarge van 2011 werd positief beïnvloed door de toegenomen software en licentie opbrengsten, welke hogere marges genereren in vergelijking met de opbrengsten van producten en negatief beinvloed door bijkomende provisies voor verouderde voorraden welke verband houden met de uitfasering van de niet langer strategisch relevante producten portefeuille.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 daalden de bedrijfskosten met 9,1 miljoen EURO, van 26,7 miljoen EURO naar 17,6 miljoen EURO. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 daalden de Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten met 10 miljoen EURO.

De voornaamste reden van deze daling is een uitzonderlijke afschrijving op immateriële vaste activa van 6,2 miljoen EURO welke werd geboekt in het eerste halfjaar van 2010.

In de eerste jaarhelft van 2011 heeft de Groep haar bestaande gekapitaliseerde ontwikkelingskosten herzien, doch deze herziening heeft niet geleid tot een uitzonderlijke afschrijving op haar gekapitaliseerde ontwikkelingskosten.

Het resterende deel, zijnde 3,8 miljoen EURO wordt verklaard door lagere afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en lagere kosten als een gevolg van de 2009 kostenverlagingen.

Eveneens, in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 namen de Verkoop, marketing en royalty kosten toe met 1,7 miljoen EURO.

De groep raporteert een positieve EBITDA van 1,1 miljoen EURO voor de eerste zes maanden van 2011 in vergelijking met een negatieve EBITDA van -6,5 miljoen EURO in dezelfde periode van vorig jaar.

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg -3,5 miljoen EURO of -13,4% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -21,0 miljoen EURO in dezelfde periode van 2010 of -68,2% ten opzichte van de opbrengsten.

Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg -2,9 miljoen EURO of -0,03 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -20,5 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 of -0,25 EURO per gewoon aandeel.

Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2011 werd positief beïnvloed met 93 duizend EURO aan belastingen alsook door een positief financiële resultaat van 487 duizend EURO.

De balans van de onderneming bevat 41,3 miljoen EURO aan liquide middelen en een verlaagde voorraadpositie tot 8,9 miljoen EURO.

Per juni 2011 werd een bedrag van 1,3 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 10,9 miljoen EURO, van 30,1 miljoen EURO op jaareinde 2010 naar 19,1 miljoen EURO.

Het bijkomende bedrag van in totaal 33 miljoen EURO, welke in het eerste halfjaar 2011 werd ontvangen met betrekking tot de uitbreiding van de software en licentie overeenkomst met Huawei Technologies, resulteerde in een toename van de uitgestelde opbrengsten in vergelijking met het jaareinde van 2010.

De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2011 bedroegen 25,8 miljoen EURO in vergelijking met 30,9 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2010. De opbrengsten met betrekking tot producten daalde van 30,7 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 naar 11,6 miljoen EURO in dezelfde periode van 2011, terwijl de licentie opbrengsten toenamen van 0,2 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 tot 14,3 miljoen EURO in dezelfde periode van 2011. Deze licentie opbrengsten in 2011 waren in hoofdzaak het resultaat van de bestaande licentie overeenkomst die de Groep heeft afgesloten met Huawei Technologies. De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 54,6% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 18,4% in de eerste jaarhelft van 2010. De brutowinstmarge van 2011 werd positief beïnvloed door de toegenomen software en licentie opbrengsten, welke hogere marges genereren in vergelijking met de opbrengsten van producten en negatief beinvloed door bijkomende provisies voor verouderde voorraden welke verband houden met de uitfasering van de niet langer strategisch relevante producten portefeuille. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 daalden de bedrijfskosten met 9,1 miljoen EURO, van 26,7 miljoen EURO naar 17,6 miljoen EURO. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 daalden de Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten met 10 miljoen EURO. De voornaamste reden van deze daling is een uitzonderlijke afschrijving op immateriële vaste activa van 6,2 miljoen EURO welke werd geboekt in het eerste halfjaar van 2010. In de eerste jaarhelft van 2011 heeft de Groep haar bestaande gekapitaliseerde ontwikkelingskosten herzien, doch deze herziening heeft niet geleid tot een uitzonderlijke afschrijving op haar gekapitaliseerde ontwikkelingskosten. Het resterende deel, zijnde 3,8 miljoen EURO wordt verklaard door lagere afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en lagere kosten als een gevolg van de 2009 kostenverlagingen. Eveneens, in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 namen de Verkoop, marketing en royalty kosten toe met 1,7 miljoen EURO. De groep raporteert een positieve EBITDA van 1,1 miljoen EURO voor de eerste zes maanden van 2011 in vergelijking met een negatieve EBITDA van -6,5 miljoen EURO in dezelfde periode van vorig jaar. De EBIT voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg -3,5 miljoen EURO of -13,4% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -21,0 miljoen EURO in dezelfde periode van 2010 of -68,2% ten opzichte van de opbrengsten. Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg -2,9 miljoen EURO of -0,03 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -20,5 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 of -0,25 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2011 werd positief beïnvloed met 93 duizend EURO aan belastingen alsook door een positief financiële resultaat van 487 duizend EURO. De balans van de onderneming bevat 41,3 miljoen EURO aan liquide middelen en een verlaagde voorraadpositie tot 8,9 miljoen EURO. Per juni 2011 werd een bedrag van 1,3 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 10,9 miljoen EURO, van 30,1 miljoen EURO op jaareinde 2010 naar 19,1 miljoen EURO. Het bijkomende bedrag van in totaal 33 miljoen EURO, welke in het eerste halfjaar 2011 werd ontvangen met betrekking tot de uitbreiding van de software en licentie overeenkomst met Huawei Technologies, resulteerde in een toename van de uitgestelde opbrengsten in vergelijking met het jaareinde van 2010.