Enerzijds heeft de afnemende vraag door de teruglopende economische activiteit een prijsdempend effect, anderzijds heeft de behoefte aan alternatieven voor kernenergie (niet alleen in Japan) weer een prijsopdrijvend effect.

Enerzijds heeft de afnemende vraag door de teruglopende economische activiteit een prijsdempend effect, anderzijds heeft de behoefte aan alternatieven voor kernenergie (niet alleen in Japan) weer een prijsopdrijvend effect.